Print Thứ Sáu, 11/10/2019 09:58

BHXH thành phố và Bưu điện Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung phối hợp thực hiện giữa hai ngành.

Hội nghị đã đánh giá kết quả các mặt công tác mà ngành bưu điện hiện đang đảm nhiệm như chi trả, quản lý người hưởng, tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ, đại lý thu, khai thác và phát triển đối tượng.

Đồng thời đánh giá khả năng đáp ứng các nhiệm vụ mới khi triển khai thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH về quy trình giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, Công văn số 3045/BHXH-BT về việc rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ – BNN) và Công văn số 3046/BHXH-BT về việc và thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường và đại lý thu.

Theo  đó, các điểm giao dịch, bưu cục của cơ quan bưu điện sẽ là đầu mối rất quan trọng trong việc phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện cải cách hành chính, phục vụ nhân dân.

Khi triển khai thực hiện, cơ quan Bưu điện có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan BHXH rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN từ dữ liệu của cơ quan Thuế cung cấp; ngoài ra cơ quan bưu điện còn thực hiện thêm nội dung cung ứng dịch vụ công về tiếp nhận, cập nhật và quản lý hồ sơ đại lý thu, chi trả tiền thù lao từ cơ quan BHXH tới các đại lý thu khác.

Đây là nhiệm vụ mới, có tính lâu dài trong việc giảm tải các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo hướng có lợi đối với đơn vị, doanh nghiệp và người dân khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Qua trao đổi, hai ngành BHXH và Bưu điện cùng thống nhất việc triển khai thực hiện phải đảm bảo, có hiệu quả, thực sự mang lại lợi ích đối với các cơ quan, doanh nghiệp và người dân thành phố.

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: BHXH Thành phố và Bưu điện Hải Phòng: Rà soát, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác