Print Chủ Nhật, 17/02/2019 09:32

Bảo hiểm xã hội thành phố vừa phát động phong trào thi đua toàn thể cán bộ, viên chức trong ngành vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Theo đó, từ ngày 25-1 đến hết ngày 30-6, mỗi cán bộ, viên chức ngành BHXH là một tuyên truyền viên tích cực vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Cụ thể: lãnh đạo BHXH thành phố, các phòng nghiệp vụ và BHXH các quận huyện vận động được ít nhất 2 người tham gia BHXH tự nguyện và 5 người tham gia BHYT hộ gia đình; mỗi viên chức, lao động hợp đồng vận động được ít nhất 1 người tham gia BHXH tự nguyện, 5 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Bên cạnh chỉ tiêu do BHXH thành phố giao, các thành viên trong Ban Chấp hành Công đoàn và Đoàn viên thanh niên cơ quan phấn đấu mỗi người vận động được thêm ít nhất 1 người tham gia BHXH tự nguyện, 3 người tham gia BHYT hộ gia đình. Công chức, viên chức, lao động hợp đồng vận động được 10 người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới và đăng ký theo phương thức đóng từ 3 tháng trở lên sẽ được khen thưởng.

Kết thúc đợt thi đua, căn cứ kết quả thực hiện sẽ có những hình thức khen thưởng phù hợp. Kết quả thực hiện phong trào thi đua cũng là một căn cứ để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc.

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: BHXH thành phố: Phát động thi đua vận động người dân tham gia BHXH
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác