Print Thứ Bảy, 02/11/2019 11:01

Thực hiện chỉ đạo của BHXH thành phố về việc tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện. 9 tháng của năm, BHXH quận Đồ Sơn đã phối hợp với bưu điện quận thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng theo đúng quy định.

Theo đó, hàng tháng vào các kỳ chi trả, BHXH quận đều cử cán bộ xuống kiểm tra, giám sát công tác chi trả lương hưu của Bưu điện Đồ Sơn tại UBND các phường. 9 tháng qua, công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tại 7 phường trên địa bàn quận do Bưu điện quận Đồ Sơn thực hiện an toàn, chính xác, kịp thời.

Cụ thể, bưu điện quận đã chi trả cho 25.200 lượt người với số tiền 97,1 tỷ đồng. Trong đó số chi trả qua tài khoản ATM là 4.640 lượt người với số tiền 22,7 tỷ đồng; thu hồi kịp thời 3 trường hợp với số tiền 8,4 triệu đồng do đối tượng giảm chết. Trong quá trình chi trả bảo đảm an toàn, chính xác. Bên cạnh đó, việc thanh quyết toán tạm ứng cũng được bưu điện quận Đồ Sơn  thực hiện đúng theo các quy định của BHXH Việt Nam.

PV

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: BHXH quận Đồ Sơn: Hoàn thành tốt chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác