Print Thứ Sáu, 03/07/2020 12:34 Gốc

Thực hiện chỉ đạo của BHXH thành phố về triển khai cấp thẻ BHYT trẻ em theo dữ liệu liên thông của Bộ Tư pháp, BHXH huyện Thủy Nguyên đã tham mưu UBND huyện ra văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn; đồng thời ban hành Công văn số 200/BHXHTN về việc hướng dẫn cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi gửi UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Thủy Nguyên là huyện lớn với địa bàn rộng, dân số đông với 37 xã, thị trấn. Mỗi năm có khoảng 7.000 trẻ em sinh ra trên địa bàn. Để triển khai kịp thời, đồng bộ việc cấp thẻ BHYT trẻ em theo dữ liệu liên thông của Bộ Tư pháp, BHXH huyện đã phân công 2 cán bộ phụ trách công tác thu và cấp thẻ trẻ em kết nối thông tin trực tiếp với các cán bộ tư pháp phụ trách công tác trẻ em của các xã, thị trấn để trực tiếp và tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tế.

Cán bộ xã Mỹ Đồng thực hiện gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT trẻ em.

Tính đến thời điểm này đã có 37/37 xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi theo dữ liệu liên thông đăng ký khai sinh, đạt tỷ lệ 100%. Theo đó, sau 4 tháng thực hiện (từ ngày 1/3 đến 30/6/2020), tổng số thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi đã cấp là 2.032 em.

PV

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: BHXH huyện Thủy Nguyên: 100% xã, thị trấn triển khai cấp thẻ BHYT trẻ em theo dữ liệu liên thông của Bộ Tư pháp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác