Print Thứ Sáu, 08/12/2023 14:40 Gốc

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, khoa học, dân chủ, Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua 30 dự thảo Nghị quyết gồm 02 Nghị quyết về nhân sự, 01 Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm và 27 Nghị quyết về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, bao gồm:

Quang cảnh phiên bế mạc.

1. Nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2024.

2. Kết quả giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

3. Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND thành phố.

4. Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố.

5. Chất vấn tại kỳ họp thứ 13, HĐND khoá XVI.

6. Đề án Tổ chức chính quyền đô thị thành phố.

7. Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

8. Biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động trong cơ quan, đơn vị và các hội đặc thù thuộc thành phố Hải Phòng năm 2024.

9. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2024.

10. Chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

11. Nội dung, mức chi thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố.

12. Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một phần nội dung Nghị quyết số 02 của HĐND thành phố.

13. Quy định về mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thành phố lập thành tích tại các giải thể thao quốc gia.

14. Chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nhân lực ngành y tế thành phố giai đoạn 2024-2030.

15. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế-dân số trên địa bàn thành phố;

16. Chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện và thi đấu của thành phố.

17. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố.

18. Danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất năm 2024.

19. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên để thực hiện các Dự án.

20. Công tác phòng, chống mại dâm đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

21. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 53 của HĐND thành phố.

22. Sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết quy định một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND thành phố trên địa bàn thành phố.

23. Miễn, giảm một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố;

24. Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022.

25. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024.

26. Điều chỉnh, bổ sung (lần 8) Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025.

27. Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2024.

Các đại biểu HĐND thành phố đã phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu và thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ, đưa ra các đánh giá khách quan, toàn diện đối với các nội dung trình xin ý kiến, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Ky họp, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả của UBND thành phố, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2024 dự báo kinh tế thế giới, trong nước và thành phố tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, HĐND thành phố đã quyết nghị các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2024 với tinh thần quyết tâm rất cao.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được HĐND thành phố quyết nghị, bám sát tình hình thực tiễn, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong điều hành; quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2024.

HĐND thành phố đã xem xét thông qua các nghị quyết chuyên đề, trong đó có nhiều nghị quyết nhằm cụ thể hoá chủ trương của Thành ủy về “Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội” trong năm 2024. Ngay sau kỳ họp này, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai đảm bảo các nghị quyết của HĐND thành phố sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả.

Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết tại Kỳ họp.
Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết tại Kỳ họp.

Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định, Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố khoá XVI đã thành công tốt đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn. Để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của HĐND thành phố vừa thông qua tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND thành phố khẩn trương triển khai, cụ thể hoá các nghị quyết của HĐND thành phố bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm kế hoạch. Năm 2024 là năm phải tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025. Đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần chủ động và linh hoạt trong tổ chức thực hiện; khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra.

Cùng với đó, ưu tiên, tập trung các nguồn lực và hoàn thiện các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới, xây dựng nhà ở xã hội, đề án chính quyền đô thị thành phố, đề án thành lập thành phố thuộc thành phố tại huyện Thủy Nguyên và thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương. Tiếp tục đẩy nhanh việc chuyển đổi số ở các ngành, các địa phương, đơn vị trong toàn thành phố. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các địa phương, đơn vị. Giữ vững an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội thành phố. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh, bảo đảm phúc lợi xã hội, quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân bằng các chính sách, chương trình cụ thể, thiết thực. Phấn đấu, hết năm 2024 trên địa bàn thành phố không còn hộ nghèo; hoàn thành chỉ tiêu về xóa nghèo trước 01 năm so với Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết đầm ấm, an toàn, hạnh phúc.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố, tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố đã được thông qua.

Hoàng Tùng, Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bế mạc Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác