Print Thứ Sáu, 06/12/2019 13:36 Gốc

Chiều 5/12, kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021) xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành nhấn mạnh, sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân thành phố, Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp cuối năm 2019 và cũng là kỳ họp kết thúc năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố. HĐND thành phố đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng của thành phố.

HĐND thành phố thống nhất nhận định, năm 2019, với sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền thành phố, sự vào cuộc đầy trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực của nhân dân, Hải Phòng đã đạt được những kết quả nổi bật về kinh tế – xã hội. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đều đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay, mức tăng trưởng GDP dẫn đầu cả nước. Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu ngân sách, xây dựng kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian đô thị, thu hút đầu tư, du lịch, nông nghiệp phát triển nông thôn, giáo dục, y tế, chính sách an sinh xã hội đều có bước phát triển mới và có chuyển biến tích cực. An ninh – quốc phòng được tăng cường, trật tự trị an xã hội ổn định, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao hơn.

Sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, những kết quả đáng phấn khởi trên đã giúp cho thành phố hoàn thành về cơ bản các mục tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu của kế hoạch kinh tế – xã hội 5 năm 2015-2020. Những kết quả đó cũng là sự khẳng định Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đã được tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo và đã đạt được hiệu quả cao, góp phần xây dựng nền tảng kinh tế – xã hội vững chắc, củng cố niềm tin trong nhân dân để Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mới.

Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành phát biểu bế mạc kỳ họp.

Bên cạnh việc đánh giá cao những thành tích đạt được, HĐND thành phố cũng đã phân tích làm rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế của kinh tế – xã hội thành phố. Đó là tình trạng trốn thuế dưới nhiều hình thức vẫn còn xảy ra, dẫn đến nguồn thu ngân sách vẫn còn bị thất thoát; công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư phát triển vẫn còn gặp không ít khó khăn; lĩnh vực môi trường, quản lý tài nguyên, trật tự đô thị, tệ nạn xã hội vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Công tác cải cách hành chính, trước hết là cải cách thủ tục hành chính và việc nâng cao chất lượng công vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp vẫn chưa đạt yêu cầu.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố, HĐND thành phố đã thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2020, với các mục tiêu rất cao so với các năm trước; các chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu đều cao hơn 2 lần bình quân chung cả nước.

Các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp này đều rất quan trọng, trong đó có 4 nghị quyết là cơ chế, chính sách mới của riêng thành phố Hải Phòng, liên quan trực tiếp đến việc tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, đó là: Về chính sách hỗ trợ 100% học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Về cơ chế, chính sách cấp gạch, xi măng và hỗ trợ lãi vay để xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo. Về chính sách nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội, trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2020-2025. Về thí điểm mô hình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đạt mức tiệm cận với các tiêu chí của khu vực đô thị.

Do là những cơ chế, chính sách mới, mang tính đặc thù của địa phương, vì vậy, quá trình tổ chức thực hiện, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố cần phải có kế hoạch chi tiết, cụ thể, bố trí nguồn lực hợp lý, phân công, phân nhiệm rõ ràng, huy động sự tham gia ủng hộ và giám sát của nhân dân để các nghị quyết đó phát huy tác dụng ngay từ khi bắt đầu triển khai.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989-6/12/2019) và hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019), thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành trân trọng gửi tới các đồng chí cựu chiến binh, cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố lời chúc mừng nồng nhiệt, chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành nêu rõ, năm 2020, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp và Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, cũng là năm mà nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội được đặt ra là rất nặng nề, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm rất cao của từng cơ quan, tổ chức, của từng cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị. Để hoàn thành được trách nhiệm đó, đồng chí Lê Văn Thành đề nghị các vị đại biểu cũng như toàn thể cán bộ, đảng viên trong thành phố, luôn thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, tận tụy cống hiến, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hết lòng hết sức phụng sự nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Các đại biểu nhất trí biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Trước đó, sau khi nghe Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo các Nghị quyết, với tinh thần trách nhiệm cao, sau khi thảo luận, tham gia ý kiến, 100% đại biểu HĐND thành phố có mặt tại kỳ họp đã nhất trí biểu quyết thông qua 23 nghị quyết, bao gồm:

1. Quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố năm 2020;

2. Quyết định Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

3. Quyết định Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2020;

4. Cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Hải Phòng 5 năm 2021 – 2025;

5. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố Hải Phòng 5 năm 2016 – 2020;

6. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018;

7. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020;

8. Quyết định biên chế công chức hành chính, phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố năm 2020;

9. Thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 05 năm (2020 – 2024);

10. Thông qua danh mục các dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2020;

11. Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

12. Quy định nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 – 2025;

13. Quy định chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

14. Quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao thành phố Hải Phòng;

15. Thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

16. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền (giai đoạn 1);

17. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cải tạo mặt đê kết hợp làm đường giao thông đoạn đê hữu sông Thái Bình (từ xã Tân Liên đến cầu Hàn), huyện Vĩnh Bảo;

18. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường tỉnh lộ 363 (đoạn kênh Hòa Bình, từ tỉnh lộ 353 đến tỉnh lộ 361);

19. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường liên phường với tuyến đường trong Khu công nghiệp Nam Tràng Cát, quận Hải An;

20. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường bộ ven biển (Km1+00) đến Ngã ba Vạn Bún (đường Lý Thái Tổ), quận Đồ Sơn;

21. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Rào 1;

22. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu sông Hóa, nối giữa huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng và huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

23. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng từ ĐT.353 đến cầu Thái Bình (Km0 – Km19+645).

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bế mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác