Print Thứ Sáu, 25/12/2020 16:30 Gốc

Sáng 25/12, tại Trường Chính trị Tô Hiệu, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng Lớp Bồi dưỡng chức danh, cập nhật kiến thức công tác tổ chức xây dựng Đảng thành phố Hải Phòng.

Quang cảnh Lễ bế giảng.

Lớp học diễn ra trong thời gian 6 ngày, từ ngày 20/12-25/12, với sự tham gia của 60 học viên là cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng tại các địa phương, đơn vị. Trong quá trình học, các học viên được truyền đạt chuyên đề về: Công tác tổ chức cán bộ của cấp ủy cấp huyện theo tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; những chủ trương, quan điểm mới của Đảng về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay; kỹ năng lãnh đạo công tác tổ chức của cấp ủy cấp huyện; đổi mới tư duy trong thực hiện đánh giá cán bộ của cấp ủy cấp huyện; xây dựng củng cố tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh…

Trao chứng nhận cho các học viên.

Lớp học được tổ chức nhằm tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới cũng như công tác tạo nguồn cán bộ của thành phố.

Tại Lễ bế giảng, 60 học viên tham gia lớp học được trao chứng nhận hoàn thành hoàn thành chương trình bồi dưỡng chức danh, cập nhật kiến thức công tác tổ chức xây dựng Đảng thành phố Hải Phòng.

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bế giảng Lớp Bồi dưỡng chức danh, cập nhật kiến thức công tác tổ chức xây dựng Đảng thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác