Print Thứ Sáu, 30/09/2022 14:58 Gốc

Sáng 30/9, tại Trường Chính trị Tô Hiệu, Thành ủy Hải Phòng phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2022 (lớp thứ hai).

Tới dự có các đồng chí: PGS.TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Quang cảnh Lễ bế giảng.

Lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ, lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quản lý (lớp thứ hai) được tổ chức từ ngày 26/9/2022 đến ngày 30/9/2022 với tổng số 79 đồng chí được triệu tập tham gia lớp học. Học viên là các đồng chí Trưởng, phó các ban, cơ quan của Thành ủy, UBND thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ các quận, huyện trên địa bàn thành phố và tương đương. Việc tổ chức, quản lý, giảng dạy và học tập của lớp được thực hiện theo đúng chương trình, các quy chế hiện hành về bồi dưỡng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

PGS.TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

Các học viên được học tập, nghiên cứu 9 chuyên đề; các chuyên đề đều đảm bảo sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn sinh động, phong phú, được luận giải sâu sắc, có tính thuyết phục, giải pháp khả thi. Trong các buổi học, các học viên cũng đã tích cực trao đổi, thảo luận về những vấn đề lý luận và thực tiễn đặc biệt những vấn đề đặt ra đối với Hải Phòng hiện nay. Kết thúc khóa học, học viên đã thực hiện nghiêm túc việc viết bài thu hoạch.

Đồng chí Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

Căn cứ vào quá trình học tập trên lớp và kết quả bài thu hoạch cuối khóa, 79 học viên đã được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Đại diện học viên tặng hoa cảm ơn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy Hải Phòng và Trường Chính trị Tô Hiệu.

Với những kiến thức đã được lĩnh hội, các đồng chí học viên sẽ tiếp tục vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào lĩnh vực công tác của mình, tiếp tục khẳng định vai trò là những người cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, hành động vì lợi ích chung và thực sự tiền phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết trong Đảng.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 (Lớp thứ hai)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác