Print Thứ Ba, 23/07/2019 13:31

Sáng 23/7, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4; Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Ước đến hết ngày 30/6/2019, toàn thành phố có 342 Hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã, Quỹ Tín dụng nhân dân đang hoạt động. Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố có 94 doanh nghiệp tham gia là thành viên; các đơn vị hoạt động ở hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế, duy trì doanh thu ổn định, thu hút nhiều lao động, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, tạo nguồn thu vững chắc, lâu dài cho ngân sách thành phố.

Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố đã chỉ đạo theo hướng sâu sát cơ sở, thông qua việc triển khai thực hiện các chuyên đề công tác nhằm nâng cao chất lượng hỗ trợ, tư vấn, đại diện cho các đơn vị thành viên; các chương trình thăm và làm việc tại cơ sở của lãnh đạo Liên minh; đồng thời, nâng cao chất lượng phong trào thi đua, công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến. Hỗ trợ tốt kinh tế tập thể, đơn vị thành viên trong công tác hỗ trợ vốn, thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, tư vấn pháp lý… Các hợp tác xã nông nghiệp đã có những đóng góp rất lớn trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, phát huy vai trò tổ chức, thực hiện các kế hoạch, mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Triển khai đúng tiến độ công tác hỗ trợ về đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; đã tổ chức 4 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể năm 2019 cho 280 học viên. Đẩy mạnh tăng cường hoạt động phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố với các sở, ban, ngành, tổ chức Đoàn thể thành phố, quận, huyện thông qua các chương trình hành động cụ thể, thiết thực đối với các đơn vị thành viên. Cùng với đó, Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trong việc hỗ trợ 18 hợp tác xã thành viên về vay vốn với tổng số vốn là 10 tỷ 70 triệu đồng để đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm có thu nhập cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội.

Các đại biểu dự Hội nghị

6 tháng cuối năm 2019, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thành 10 nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm. Trong đó phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các quận, huyện tập trung xử lý các Hợp tác xã ngừng hoạt động, không hoạt động; phấn đấu hết năm 2019 có 100% Hợp tác xã đang hoạt động được chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của Luật Hợp tác xã 2012; triển khai hiệu quả Đề án cơ sở dữ liệu kinh tế tập thể thành phố; tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, giới thiệu hiệu quả của các mô hình mới, điển hình tiên tiến và làm tốt công tác kiểm tra, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các đơn vị thành viên tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố và các tỉnh bạn; tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã nhằm hỗ trợ nguồn lực, nâng cao năng lực hoạt động cho khu vực kinh tế tập thể thành phố…

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: BCH Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố tập trung thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác