Print Thứ Sáu, 17/07/2020 16:11 Gốc

Sáng 17/7, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hải Phòng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020÷2025 với sự tham dự của 250 đại biểu đại diện cho gần 5.000 đảng viên của 95 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối.

Dự Đại hội các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Phạm Văn Mợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Bùi Thanh Tùng, Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng.

Quang cảnh Đại hội.

Đại hội diễn ra trong 2 ngày từ ngày 16 – 17/7/2020 với chủ đề:Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025”.

Nhiệm kỳ 2015÷2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của các cấp ủy, tổ chức đảng từ Khối đến cơ sở, sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo cấp ủy cơ sở nâng cao vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển doanh nghiệp. Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, nhiều doanh nghiệp đã có chiến lược phát triển đúng hướng, tích cực đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp, ngành hàng, sản phẩm, trong đó chú trọng phát triển sản phẩm tiêu thụ trong nước, các sản phẩm có giá trị và tỷ suất lợi nhuận cao; chú trọng nâng cao năng lực, ứng dụng khoa học – công nghệ vào quản lý, điều hành theo các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Các đại biểu dự Đại hội.

Bằng các giải pháp khả thi, hiệu quả, các doanh nghiệp trong Khối đã chủ động xây dựng, điều chỉnh và hoàn thành kế hoạch, cung ứng một khối lượng lớn sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước; tạo nguồn thu cho ngân sách, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của thành phố; đồng thời thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt chính sách tiền lương, tiền thưởng, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động; bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho gần 30.000 lao động.

Tổng doanh thu ước đạt 97.718 tỷ đồng, bình quân tăng đạt 13,5 %/năm; nộp ngân sách nhà nước ước đạt trên 3.698 tỷ đồng, bình quân tăng 4,87%/năm; lợi nhuận đạt 7.347 tỷ đồng, bình quân tăng 10,45%, gấp 3,73 lần so với nhiệm kỳ trước; trên 80% doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, giữ vững tốc độ tăng trưởng, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội II (phấn đấu hàng năm đạt 70% trở lên doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, giữ vững tốc độ tăng trưởng); thu nhập bình quân cuối nhiệm kỳ đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 41,7% so với đầu nhiệm kỳ, tăng bình quân hàng năm 9,1%; 100% các doanh nghiệp đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định, đóng BHXH, BHYT cho người lao động đầy đủ, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội II đề ra.

Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều chuyển biến; thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo quy định phù hợp với từng mô hình doanh nghiệp; lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội trong các doanh nghiệp đổi mới nội dung, hình thức hoạt động ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Đồng chí Bùi Trung Nghĩa, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Hải Phòng phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020÷2025, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hải Phòng xác định mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hải Phòng trong sạch vững mạnh, ổn định về chính trị, tư tưởng, mạnh về kinh tế, giàu về văn hóa doanh nghiệp; có đội ngũ đảng viên tiền phong gương mẫu, đi đầu trong xây dựng và phát triển doanh nghiệp, có đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ công nhân lành nghề, hội nhập sâu kinh tế quốc tế; đóng góp mạnh mẽ để Hải Phòng phát triển bứt phá, cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2025.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ được đưa ra như: Phấn đấu hàng năm đạt 90% số doanh nghiệp trở lên sản xuất – kinh doanh hiệu quả, giữ vững tốc độ tăng trưởng. 100% các doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước hàng năm. 100% các doanh nghiệp bảo đảm việc làm, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách và quan tâm chăm lo tốt cho đời sống người lao động. Thu nhập bình quân người lao động tăng từ 10% trở lên/năm. Phấn đấu 90% số doanh nghiệp trở lên tổ chức được các phong trào thi đua gắn với phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong hoạt động quản lý, sản xuất – kinh doanh. Phấn đấu 90% số doanh nghiệp trở lên có tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Phấn đấu 80% trở lên cơ quan, doanh nghiệp đăng ký xây dựng và đạt chuẩn cơ quan, doanh nghiệp văn hóa. 100% doanh nghiệp bảo vệ, giữ vững an toàn doanh nghiệp. Không xảy ra diễn biến phức tạp về an ninh, trật tự. Kết nạp từ 200 đảng viên mới trở lên/năm. Trong nhiệm kỳ phấn đấu thành lập mới từ 5 tổ chức cơ sở đảng trở lên trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước…

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng ghi nhận Đảng bộ khối Doanh nghiệp đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015÷2020; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các cấp ủy từng bước đổi mới phong cách, lề lối làm việc, phù hợp với từng mô hình doanh nghiệp. Đảng ủy khối luôn chủ động, tích cực trong việc tham mưu, đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp trong khối, từ đó tạo niềm tin và góp phần giúp các doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp thành phố nhiệm kỳ 2020÷2025.

Đồng chí lưu ý Đảng bộ Khối cần nắm bắt thời cơ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, đoàn kết, năng động, sáng tạo, lãnh đạo các doanh nghiệp đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao sức cạnh tranh, sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế – xã hội thành phố trong giai đoạn mới. Theo đó, toàn Đảng bộ phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo. Mọi tổ chức Đảng trong doanh nghiệp phải thực sự là hạt nhân chính trị, có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, thực hiện đúng chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm với người lao động, với thành phố. Quan tâm ứng dụng công nghệ mới, hiện đại hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân. Tập trung xây dựng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh. Chú trọng làm tốt công tác cán bộ, đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ, khả năng công tác đảng đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách và đội ngũ bí thư cấp ủy ở cơ sở, nhất là cán bộ trong loại hình doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp thành phố nhiệm kỳ 2020÷2025.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa chỉ đạo, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020÷2025 và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Đồng chí đề nghị Đại hội thực hiện đúng quy chế bầu cử trong Đảng, phát huy cao trách nhiệm và trí tuệ của đại biểu, lựa chọn, bầu ra những đồng chí có đủ điều kiện, năng lực tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối để đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố ngày càng vững mạnh. Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI là những đảng viên thực sự tiêu biểu, có điều kiện, khả năng tham gia thảo luận, quyết định những vấn đề của Đại hội.

Ngay sau đại hội, cùng với ban hành Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020÷2025 khẩn trương hoàn thiện, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, các kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm kịp thời, bảo đảm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn; tiếp tục phát động các phong trào thi đua hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp thành phố nhiệm kỳ 2020÷2025.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp khóa III, nhiệm kỳ 2020÷2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác