Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:03

Tại Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021) vừa qua, HĐND thành phố đã chính thức thông qua Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035 – Hợp phần 1: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 KV. Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ban hành ngày 12-7-2018 của HĐND thành phố nêu rõ các nội dung của quy hoạch hợp phần I trên.

Theo báo cáo từ công ty Điện lực Hải Phòng, thời gian gần đây mức tăng trưởng phụ tải điện của Hải Phòng liên tục tăng, bình quân khoảng 10-12%, dự báo những năm tới có thể tăng lên tới 15-20%.

Quy hoạch nhằm đảm bảo cho sự phát triển cân đối, hài hòa, đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy và liên tục, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân thành phố, hướng tới tăng tỷ lệ điện năng tái tạo, giảm thiểu khí thải carbon.

32 trạm biến áp và 416km đường dây 110KV sẽ được xây mới trong giai đoạn 2016-2025

Cùng với đó là xây dựng hệ thống lưới điện hiện đại, đồng bộ với phát triển cơ sở hạ tầng, không gian đô thị và quy hoạch sử dụng đất; sơ đồ thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, tính kinh tế trong xây dựng, quản lý, vận hành, bảo dưỡng và phát triển hệ thống lưới điện; phù hợp với hiện tại cũng như định hướng phát triển lâu dài. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong nước và nguồn tài trợ nước ngoài để nâng cấp, cải tạo và phát triển hệ thống lưới điện.

Theo quy hoạch, giai đoạn 2016-2030, thành phố có Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 3 được xây dựng và đi vào vận hành năm 2025-2026 (tổ máy phát điện số 1 – 600MV vận hành năm 2025; tổ máy phát điện số 2 – 600MV vận hành năm 2026). Giai đoạn 2031-2035, dự kiến xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 4 cũng với công suất trên để cấp điện cho thành phố và khu vực miền Bắc.

Về lưới điện 500kV, theo điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030, dự kiến xây dựng trạm 500/220kV Hải Phòng – 1x900MVA vào giai đoạn 2021-2025 để cấp điện cho thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương; giai đoạn 2026-2030 sẽ nâng công suất trạm 500KV Hải Phòng lên 2x900MVA. Xây dựng mới đường dây 500 kV mạch kép Hải Phòng – Thái Bình dài khoảng 50km để đấu nối trạm 500kV Hải Phòng vào lưới điện.

Giai đoạn 2016-2025 sẽ có 4 trạm biến áp 220/110kV với tổng công suất tăng thêm 1000MVA và 88km đường dây 220kV được xây dựng mới trên địa bàn thành phố; 6 trạm biến áp được cải tạo, nâng thêm tổng công suất tăng thêm là 1375MVA. Giai đoạn 2026-2035, xây mới 3 trạm 220/110kV với tổng công suất 750MVA và 86km đường dây 220kV; nâng công suất 7 trạm 220/110kV với tổng công suất tăng thêm là 2375MVA.

Còn với lưới điện 110kV, 32 trạm biến áp 110kV với tổng công suất là 1978MVA và 416km đường dây sẽ được xây mới, 27 trạm biến áp với tổng công suất tăng thêm là 1481MVA và 185km đường dây được cải tạo trong giai đoạn 2016-2025.

Giai đoạn 2026-2035 tiếp tục xây dựng mới 160km đường dây và 20 trạm biến áp 110kV với tổng công suất là 1069MVA; cải tạo nâng công suất 24km đường dây và các trạm biến áp với tổng công suất tăng thêm là 2098MVA.

Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035 cũng chỉ rõ quy hoạch năng lượng tái tạo và cấp điện cho vùng sâu vùng xa, hải đảo không nối lưới trên địa bàn thành phố hiện nay.

Theo đó, giai đoạn đến năm 2020, công ty cổ phần Khu công nghiệp Hải Phòng dự kiến xây dựng nguồn năng lượng tái tạo thử nghiệm với quy mô 2,5MVA tại Khu công nghiệp DEEP C 2A. Giai đoạn 2021-2025, nghiên cứu đầu tư các nhà máy điện năng lượng mặt trời tại các khu công nghiệp: Nam Cầu Kiền (10 MW), VSIP (20MW) và Đình Vũ (15MW).

Về năng lượng chất thải rắn: dự kiến đầu tư xây dựng nhà máy phát điện từ nguồn đốt chất thải rắn tại 2 khu chất xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố với công suất khoảng 3-5MW vào giai đoạn 2020-2025, có thể mở rộng quy mô thêm 5MW cho mỗi dự án vào giai đoạn 2026-2035. Về nguồn điện gió: huyện đảo Bạch Long Vỹ có tiềm năng gió tốt và đủ điều kiện để lắp đặt các tua-bin gió công suất khoảng 1,0 MW.

Với các vùng sâu, vùng xa, đảo Long Châu (huyện Cát Hải) lắp đặt 5 hệ thống dàn năng lượng mặt trời với mỗi hệ thống có công suất 330 Wp. Còn tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, trong giai đoạn 2017-2020, đầu tư 6 tỷ đồng cho việc xây dựng, cải tạo, sửa chữa nguồn điện hiện trạng trên đảo và khoảng 20 tỷ cho việc xây dựng, cải tạo hệ thống lưới điện trung và hạ áp.

Công ty Điện lực Hải Phòng tiếp tục thực hiện dự án cấp điện cho huyện đảo Bạch Long Vĩ giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 11760/QĐ-BCT ngày 29-10-2015 và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi theo Quyết định số 11861/QĐ-BCT ngày 30-10-2015 của Bộ Công thương. Giai đoạn 2021-2025, đầu tư 14 tỷ cho mở rộng lưới điện trung, hạ áp tại huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND, HĐND giao UBND thành phố trình Bộ Công thương phê duyệt đề án theo quy định và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc quy hoạch đã được phê duyệt; chỉ đạo quy hoạch diện tích đất xây dựng công trình điện vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; định kỳ hàng năm báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm.

Huyền Trâm – Báo an ninh Hải Phòng 24/8/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bảo đảm phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác