Print Thứ Ba, 08/09/2020 14:00 Gốc

Từ đầu năm đến nay, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về tăng cường sự lãnh đạo đổi với công tác PCCC; quản lý Nhà nước đổi với công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Đặc biệt, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngoài việc kiểm tra đột xuất đối với cơ sở trọng điểm về cháy nổ, Công an các địa phương, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã yêu cầu cấc cơ sở, nhất là cơ sở sản xuất, kho hàng, nhà cao tầng… có nguy hiểm về cháy, nổ cao phải thường xuyên tự kiểm tra, có báo cáo gửi về cơ quan chức năng.

Ngoài ra, công an các địa phương tham mưu chính quyền thực hiện nghiêm túc việc tăng cường công tác PCCC… Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ – CATP, cùng với đó thường xuyên thực hiện công tác điều tra cơ bản, kịp thời đưa vào quản lý đối với cơ sở mới hoạt động, không để sót địa bàn, cơ sở. Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ – CATP tiếp tục phối hợp công an địa phương, phòng chức năng và các đơn vị liến quan bố trí lực lượng, huy động phương tiện để xử lý những tình huống cháy, cứu nạn, cứu hộ theo phương châm 4 tại chỗ, hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ cháy lan, cháy rộng; Bố trí lực lượng thường trực 24/24h, bảo đảm điều kiện hậu cần và phương tiện phục vụ chữa cháy, đặc biệt là phương tiện chữa cháy cơ động.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bảo đảm điều kiện hậu cần và phương tiện phục vụ chữa cháy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác