Print Thứ Năm, 20/02/2020 11:08 Gốc

Trong những năm vừa qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra một số vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do hàn, cắt kim loại gây nên.

Hiện, trên địa bàn thành phố có nhiều xưởng cơ khí tư nhân, nhiều chủ cơ sở hoặc cá nhân làm dịch vụ sửa chữa hàn, cắt kim loại, nhiều cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có sửa chữa xây dựng công trình, thiết bị liên quan đến việc hàn, cắt kim loại, thuê dịch vụ sửa chữa hàn, cắt kim loại. Trong khi đó nhiều thợ hàn, cắt kim loại chưa qua đào tạo để có chứng chỉ về hàn, cắt và phòng cháy, chữa cháy nên trong quá trình làm việc không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Bên cạnh đó, người quản lý thợ và người có nhu cầu hàn, cắt kim loại chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm đối với việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình thực hiện các công việc liên quan đến hàn, cắt.

Ảnh minh họa.

Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình hàn cắt, kim loại, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm túc một số nội dung: Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; các văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

UBND thành phố đề nghị Công an thành phố tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác phòng cháy, chữa cháy; xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình hàn, cắt kim loại và sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt có liên quan đến hoạt động hàn, cắt. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có sử dụng hàn, cắt; kinh doanh dịch vụ hàn, cắt; thợ hàn, cắt kim loại về trách nhiệm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

UBND thành phố đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an thành phố cùng các ngành chức năng, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; phòng chống cháy, nổ trong quá trình hàn, cắt kim loại. Tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở hàn, cắt kim loại và các đơn vị đào tạo, cấp chứng chỉ về hàn, cắt kim loại bảo đảm theo quy định; chỉ đạo đưa nội dung an toàn phòng cháy, chữa cháy vào trong các trường, trung tâm dạy nghề hàn, cắt.

UBND các quận, huyện nâng cao vai trò trách nhiệm của UBND cấp huyện, cấp xã trong quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy tại địa phương, nhất là các xưởng cơ khí tư nhân, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ có sử dụng hàn, cắt kim loại và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng hàn, cắt kim loại trong sửa chữa công trình và thiết bị có nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng cháy và chữa cháy, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, để xảy ra tình trạng vi phạm, mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy, gây cháy lớn, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Nơi nào để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì Thủ trưởng nơi đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật.

Tập trung xây dựng, củng cố phong trào phòng cháy, chữa cháy ở địa bàn, cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy tác dụng các mô hình an toàn phòng cháy, chữa cháy. Tiếp tục triển khai đầy đủ các tiêu chí an toàn phòng cháy, chữa cháy của mô hình chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy; khu chung cư, tổ dân phố, nhà tập thể an toàn phòng cháy, chữa cháy; ngõ phố, tổ liên gia, làng nghề an toàn phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy trong nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy trên loa phát thanh của phường, xã, thị trấn.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy quận, huyện, phường, xã, thị trấn; thành lập đầy đủ các Đội phòng cháy, chữa cháy dân phòng ở các thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật. Tổ chức bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đầu tư trang bị, bổ sung đủ phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ và tổ chức thực tập các phương án chữa cháy; chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống cháy, nổ, các vụ việc phải cứu nạn, cứu hộ.

UBND thành phố yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm về công tác phòng cháy và chữa cháy tại cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát việc duy trì các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn các vụ cháy, nổ xảy ra. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chỉ thực hiện việc hàn cắt kim loại khi đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy xung quanh, phải chú ý đề phòng cháy lan do các hạt kim loại nóng đỏ bắn xa rơi vào vật liệu dễ cháy hoặc do truyền nhiệt gây cháy.

Các cơ quan truyền thông phối hợp với Công an thành phố, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình hàn, cắt kim loại để nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân, ngăn ngừa các nguy cơ cháy nổ; giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra.

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Công an thành phố hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; báo cáo UBND thành phố theo quy định.

L.H.T

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình hàn, cắt kim loại
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác