Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:41

Đó là một trong những yêu cầu của Ban Thường vụ Thành ủy tại Chỉ thị số 14-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an thành phố năm 2018.

Theo đó, Ban Thường vụ yêu cầu:  Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cán bộ, đảng viên và người dân nắm vững, thực hiện hiệu quả cao các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Thành ủy về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các kế hoạch, quy hoạch, dự án phát triển kinh tế-xã hội, công tác bảo đảm an ninh trật tự, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thường xuyên chỉ đạo tổ chức tấn công tội phạm, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội, giảm trọng án. Chủ động giải quyết triệt để các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”; nắm chắc tình hình và xử lý, giải quyết hiệu quả, kịp thời các tình huống liên quan đến an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ…

Báo Hải Phòng – 23/1/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bảo đảm an ninh trật tự, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác