Print Thứ Ba, 06/04/2021 16:21 Gốc

Ngày 02/4/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng có Báo cáo số 08/BC-UBBC về tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hải Phòng từ ngày 26/3/2021 đến ngày 01/4/2021.

Theo đó, Ủy ban bầu cử thành phố đã ban hành 06 văn bản liên quan đến công tác bầu cử; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, UBBC thành phố) đã ban hành thêm 06 văn bản tham mưu cho UBBC thành phố, UBND thành phố triển khai các công việc bầu cử; hướng dẫn một số nội dung về nghiệp vụ công tác bầu cử, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các công việc liên quan theo Lịch công tác của UBBC thành phố.

Công tác thông tin tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử cho đội ngũ báo cáo viên thành phố; phát hành 02 tài liệu tuyên truyền: Tờ gấp Quốc hội Việt Nam, Hội đồng nhân dân thành phố qua các kỳ bầu cử và Tài liệu hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở; đồng thời phối hợp với Sở Văn hóa và Thể theo làm đĩa phát thanh tuyên truyền bầu cử; chỉ đạo đăng tải tin, bài, hình ảnh và định hướng tuyên truyền về cuộc bầu cử thông qua Bản tin Tuyên giáo Hải Phòng và Bản tin Sinh hoạt chi bộ. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai công tác hướng dẫn tuyên truyền bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng; duy trì hoạt động, cập nhật tin bài hằng ngày đăng tải trên Trang thông tin điện tử baucuhaiphong.gov.vn. Các sở, ngành liên quan, cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng liên tục cập nhật, đưa tin về các hoạt động tuyên truyền, tình hình triển khai công tác bầu cử trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian từ ngày 26/3/2021 đến ngày 01/4/2021, UBBC thành phố đã thành lập các Đoàn đi kiểm tra đợt 1 công tác chuẩn bị bầu cử tại các quận, huyện và một số xã, phường, thị trấn. Nhìn chung, công tác bầu cử tại các quận, huyện, xã, phường, thị trấn đã được triển khai nghiêm túc, bài bản, kịp thời, tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử thành phố và đảm bảo các quy định của pháp luật về bầu cử.

Tính đến ngày 01/4/2021, UBBC thành phố chưa tiếp nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được đảm bảo, chưa có vấn đề nổi cộm, phát sinh.

Tình hình triển khai công tác bầu cử tại các địa phương, đến ngày 26/3/2021 đã có 15/15 quận, huyện hoàn thành việc phê duyệt khu vực bỏ phiếu theo quy định. Tổng số khu vực bỏ phiếu là 1.552 (Hồng Bàng 52, Ngô Quyền 65, Lê Chân 79, Kiến An 62, Hải An 58, Đồ Sơn 35, Dương Kinh 40, An Lão 141, An Dương 122, Kiến Thụy 129, Thủy Nguyên 298, Tiên Lãng 170, Vĩnh Bảo 242, Cát Hải 53, Bạch Long Vỹ 6), trong đó có 39 khu vực bỏ phiếu riêng (theo khoản 3 Điều 11 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015). Tại xã, phường, thị trấn, đến ngày 31/3/2021 đã có 217/217 xã, phường, thị trấn và Ban chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân đã ban hành Quyết định thành lập các Tổ bầu cử, sớm trước 03 ngày so với Luật định (quy định hoàn thành chậm nhất 50 ngày trước ngày bầu cử là ngày 03/4/2021). Tổng số Tổ bầu cử thành lập (theo báo cáo của UBND quận, huyện) là 1.552, giảm 33 Tổ bầu cử so với kỳ bầu cử năm 2016 là 1.585.

Căn cứ vào tình hình triển khai công tác bầu cử trong thời gian qua, Ủy ban bầu cử thành phố đã đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung triển khai thực hiện đến ngày bầu cử, cụ thể:

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt nam cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với những người ứng cử trong danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố đến hết ngày 13/4/2021.

2. HĐND thành phố ban hành Nghị quyết quy định về nội dung và mức chi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hải Phòng.

3. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quản trị, vận hành Website tuyên truyền về bầu cử đảm bảo thực hiện theo quy định (Tổ công tác tuyên truyền về bầu cử phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu).

4. Tăng cường đấu tranh với hoạt động của các đối tượng chính trị, chống đối trên địa bàn thành phố, không để các đối tượng lợi dụng cuộc bầu cử tiến hành các hoạt động chống phá, ủng hộ các đối tượng tham gia tự ứng cử; tiếp tục nắm bắt tình hình dư luận quần chúng nhân dân; đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; tăng cường tuần tra vũ trang, kiểm tra hành chính vào ban đêm tại những địa bàn thành phố (Tổ công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu).

5. Niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và tại khu vực bỏ phiếu (quy định thành lập chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử là ngày 13/4/2021).

– Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã.

– Thời gian thực hiện theo lịch công tác của UBBC thành phố: trước ngày 11/4/2021.

6. Hoàn thành việc xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Thời gian thực hiện: tại thành phố trước ngày 11/4/2021; tại quận, huyên, xã, phường, thị trấn chậm nhất là ngày 13/4/2021 (40 ngày trước ngày bầu cử).

7. Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

– Cơ quan thực hiện: Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp theo quy định.

– Thời gian hoàn thành: tại thành phố ngày 16/4/2021; tại quận, huyện, xã, phường, thị trấn chậm nhất là ngày 18/4/2021 (35 ngày trước ngày bầu cử).

8. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương và đại biểu HĐND cho UBBC cùng cấp theo quy định. Thời gian hoàn thành: tại thành phố ngày 18/4/2021; tại quận, huyện, xã, phường, thị trấn chậm nhất là ngày 23/4/2021 (30 ngày trước ngày bầu cử).

9. UBBC thành phố, cấp huyện, cấp xã lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử. Thời gian hoàn thành: tại thành phố trước ngày 28/4/2021; tại quận, huyện, xã, phường, thị trấn chậm nhất là ngày 28/4/2021 (25 ngày trước ngày bầu cử).

10. UBBC các cấp nhận tài liệu, phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, phiếu bầu cử đại biểu HĐND từ UBND cùng cấp và phân phối cho các Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban Bầu cử đại biểu HĐND theo quy định. Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 28/4/2021 (25 ngày trước ngày bầu cử).

11. UBBC thành phố công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội ở thành phố theo Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia. Thời gian hoàn thành: ngày 30/4/2021 (quy định chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử là ngày 03/5/2021).

12. Tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu (quy định thực hiện chậm nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử là ngày 03/5/2021). Thời gian hoàn thành theo lịch công tác của UBBC thành phố: ngày 30/4/2021.

13. Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử (ngày 13/5/2021) UBBC, Ban bầu cử các cấp ngừng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.

14. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức hội nghị để người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tiếp xúc với cử tri thực hiện vận động bầu cử. Thời gian thực hiện theo lịch công tác của UBBC thành phố: từ ngày 13/5/2021 đến ngày 20/5/2021.

15. Các tổ chức phụ trách bầu cử tổ chức phòng bỏ phiếu, phát thẻ cử tri, tuyên truyền cho ngày bầu cử. Thời gian thực hiện: từ ngày 14/5/2021 đến ngày 22/5/2021.

16. Tổ chức bầu cử sớm tại huyện Bạch Long Vĩ sau khi có văn bản đồng ý của Hội đồng bầu cử quốc gia. Thời gian thực hiện: ngày 22/5/2021.

17. Tổ chức ngày bầu cử ngày 23/5/2021.

Tài liệu chi tiết tải tại đây 08-BC-UBBC

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử trên địa bàn thành phố từ ngày 26/3/2021 đến ngày 01/4/2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác