Print Thứ Hai, 24/04/2023 16:55 Gốc

Báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 của Sở Y tế Hải Phòng ngày 24/4/2023.

I. SỐ CA NHIỄM

1. Tình hình chung

. Ghi nhận mới trong ngày 24/4/2023: 263 ca.

. Tổng số ca mắc: 524.120 ca.

. Công bố khỏi trong ngày báo cáo: 318 ca.

. Hồi phục xuất viện: 522.606.

. Đang điều trị: 1.354 (số điều trị tại nhà: 1.156 ca),

+ Tầng 1: 1.250 bệnh nhân chiếm 92,32%,

+ Tầng 2: 103 bệnh nhân chiếm 7,61%,

+ Tầng 3: 1 bệnh nhân chiếm 0,07%,

+ Bệnh nhân nặng/nguy kịch: 1 ca.

. Nặng: oxy marsk: 01.

. Nặng: oxy dòng cao HFNC: 00.

. Nặng: thở máy không xâm lấn: 00.

. Nguy kịch: thở máy xâm lấn: 00.

. Nguy kịch: Lọc máu: 00.

. Nguy kịch: ECMO: 00.

+ Tử vong trong ngày: 0 ca.

+ Tích lũy tử vong: 160 ca.

2. Điều tra, truy vết, quản lý ca mắc mới

Đang điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM

1. Tổng tích lũy từ ngày 23/3/2020 đến ngày 24/04/2023 đã lấy 3.024.831 mẫu xét nghiệm.

2. Tính trong thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 24/04/2023 đã lấy 2.914.554 mẫu xét nghiệm.

3. Trong ngày báo cáo lấy 68 mẫu. Số mẫu dương tính: 29.

III. TÌNH HÌNH THEO DÕI CÁCH LY TẬP TRUNG

1. Tình hình chung

Tổng tích lũy từ ngày 23/3/2020 đến ngày 24/04/2023 đã thực hiện cách ly tập trung cho: 42.776 người.

Tính trong thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 24/04/2023 đã thực hiện cách ly tập trung cho: 17.741 người, trong đó gồm: 10.574 người liên quan dịch tễ; 7.167 chuyên gia nước ngoài.

2. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú

. Tổng số đang cách ly: 0 người.

. Tổng số trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú đã qua 14 ngày kể từ ngày tiếp lần cuối với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam: 581.529 người.

IV. TÌNH HÌNH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19

1. Tổng tích lũy mũi tiêm: 5.613.614 mũi, trong đó:

+ Người lớn: 4.739.022 trong đó: Số liều cơ bản: 3.606.676 (M1: 1.537.762 = 98,56%; M2: 1.492.559 = 97,14%); Mũi 3: 893.366 = 86,70%; Mũi 4: 238.980 = 80,60%.

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi: 493.460 trong đó( Mũi 1 : 190.361 = 97,54%; Mũi 2: 183.885= 94,04%; Mũi 3: 119.214 = 88,30%).

+ Trẻ em từ 5-11 tuổi: 381.128 trong đó (Mũi 1 : 212.490 = 90,30%; Mũi 2: 168.638 = 77,40%).

2. Số tiêm trong ngày: 21 mũi, trong đó:

+ Người lớn: 0 trong đó (M1: 0; M2: 0; Mũi 3: 0; Mũi 4: 0).

+ Trẻ em từ 12-17 tuổi: 0 trong đó (Mũi 1: 0; Mũi 2: 0; Mũi 3: 0).

+ Trẻ em từ 5-11 tuổi: 21 trong đó (Mũi 1: 17; Mũi 2: 4)./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 ngày 24/4/2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác