Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:02

Sáng 4-6 (ngày thứ 2, tuần đầu tiên của tháng 6), Báo An ninh Hải Phòng tổ chức thực hiện nghi lễ chào cờ Tổ quốc tại cuộc họp giao ban công tác tháng 6 của đơn vị, do Thượng tá Nguyễn Thu Hồng, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Báo An ninh Hải Phòng làm chủ lễ.

Đây là hoạt động thường xuyên của Báo An ninh Hải Phòng thực hiện nghiêm túc Thông tri số 19-TT/TU của Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Công an và văn bản hướng dẫn số 329/CAHP-PX15 ngày 12-4-2018 của Giám đốc CATP về thực hiện nghi lễ chào cờ Tổ quốc trong công an các đơn vị, địa phương, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của đơn vị.

Tại lễ chào cờ, toàn thể CBCS, nhân viên Báo An ninh Hải Phòng đã tề tựu đông đủ tại hội trường, trang nghiêm hướng về cờ Tổ quốc, cờ Đảng và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến hành các nghi thức trực ban báo cáo quân số, kính mời thủ trưởng đơn vị làm chủ lễ chào cờ; đại diện CBCS đọc 5 Lời thề danh dự của lực lượng CAND Việt Nam…

Sau lễ chào cờ, Tổng biên tập Báo An ninh Hải Phòng tiến hành nhận xét tình hình, kết quả công tác và chủ trì họp giao ban tháng của đơn vị.

Hoạt động chào cờ Tổ quốc là sinh hoạt chính trị nghiêm túc, thường xuyên của Báo An ninh Hải Phòng nhằm giáo dục CBCS, nhân viên trong đơn vị tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng cộng sản Việt Nam, với Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Thông qua hoạt động chào cờ hàng tháng, CBCS, nhân viên Báo An ninh Hải Phòng có điều kiện rèn luyện tác phong, ý thức chấp hành kỳ luật CAND, kỷ luật lao động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời thể hiện vinh dự, trách nhiệm, nghĩa vụ của người chiến sỹ Công an Hải Phòng trên mặt trận văn hóa – tư tưởng.

PT – An ninh Hải Phòng 04/06/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Báo An ninh Hải Phòng: Tổ chức nghi lễ chào cờ Tổ quốc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác