Print Thứ Bảy, 19/11/2022 12:35 Gốc

Bảng lương giáo viên từ ngày 1/7/2023 theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng

Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Hiện nay lương của giáo viên được tính theo công thức: Tiền lương = Hệ số lương x Lương cơ sở

Bảng lương Giáo viên Mầm non

Bảng lương Giáo viên Mầm non áp dụng từ ngày 1/7/2023

Bảng lương Giáo viên Tiểu học

Bảng lương Giáo viên Tiểu học áp dụng từ ngày 1/7/2023

Bảng lương Giáo viên Trung học sơ sở

Bảng lương Giáo viên Trung học sơ sở áp dụng từ ngày 1/7/2023

Bảng lương Giáo viên Trung học phổ thông

Bảng lương Giáo viên Trung học phổ thông áp dụng từ ngày 1/7/2023
Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Bảng lương giáo viên áp dụng từ ngày 1/7/2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác