Print Thứ Bảy, 11/01/2020 10:37 Gốc

Chiều 10/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Năm qua, hệ thống tuyên giáo thành phố Hải Phòng luôn chủ động, tích cực thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác tuyên giáo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức thực hiện. Hệ thống tuyên giáo từ thành phố đến cơ sở đã chủ động tham mưu, đề xuất trên mặt trận tư tưởng của Đảng, góp phần ổn định môi trường đầu tư, xã hội và phát triển thành phố. Công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng tiếp tục được đổi mới. Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền về truyền thống lịch sử được đẩy mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại được triển khai khá toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, góp phần cổ vũ tinh thần cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Các cấp tuyên giáo phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ đúng định hướng; các nội dung thông tin, tuyên truyền mang tính toàn diện, phong phú, kịp thời, góp phần tích cực đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Công tác bồi dưỡng đội ngũ được các cấp tuyên giáo quan tâm. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tuyên giáo trên địa bàn thành phố được triển khai tích cực theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Năm 2020, các cấp tuyên giáo thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng; tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn; triển khai sâu rộng, đồng bộ các mặt công tác.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả hệ thống tuyên giáo thành phố đối với công tác xây dựng Đảng đã đạt được trong năm qua. Đồng chí yêu cầu các cấp tuyên giáo thành phố năm 2020 tập trung cao, tham mưu với cấp ủy chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng liên quan đến chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Tham mưu giúp cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc học tập, quán triệt và tổ chức triển khai tốt Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị; Tuyên truyền thực hiện Chủ đề năm 2020 của thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 90 năm truyền thống Đảng cộng sản Việt Nam. Nâng cao hơn nữa trong đấu tranh chống thông tin xấu, độc. Hướng mạnh về cơ sở, bám sát thực tiễn, thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc và toàn diện các mặt công tác.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên giáo cho các tập thể và cá nhân.

Nhân dịp này, 4 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ban Tuyên giáo Trung ương tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên giáo cho 11 đồng chí. UBND thành phố tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân. Ban Tuyên giáo Thành ủy biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Tuyên giáo Thành ủy tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác