Print Thứ Tư, 10/06/2020 21:55 Gốc

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng thông tin những vấn đề thời sự quan trọng tới đội ngũ báo cáo viên các cấp và định hướng cần tập trung tuyên truyền.

Ông Lê Mạnh Hùng, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương nêu định hướng những vấn đề cần tập trung tuyên truyền, tại Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6.2020, diễn ra hôm nay (10.6).

Ông Hùng nhấn mạnh, báo cáo viên cần tuyên truyền những tấm gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nêu những vấn đề định hướng tuyên truyền với đội ngũ báo cáo viên. Ảnh: Việt Dũng.

Ông nói: Thời gian tới đây, đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên truyền nhấn mạnh chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị đại hội: “Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy, từ chuẩn bị nội dung các văn kiện, phương án nhân sự, đến chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội; từ việc giải quyết những vấn đề nội bộ đến tập hợp, phát huy sức mạnh của nhân dân. Phải chuẩn bị thật chu đáo tất cả các nội dung của đại hội, không vì tập trung cho nội dung này mà xem nhẹ nội dung khác”.

Hai là, tuyên truyền kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Đề nghị tuyên truyền đậm nét về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV theo tài liệu chính thức của các cơ quan chức năng.

Ba là, về tình hình kinh tế – xã hội

Thứ nhất, tuyên truyền Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5.2020; tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 theo số liệu chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tuyên truyền nhấn mạnh: Xác định việc sớm kiềm chế được dịch bệnh COVID-19 là cơ hội rất quan trọng để Việt Nam vươn lên trong bối cảnh thế giới còn nhiều khó khăn thách thức…

– Thứ hai, tuyên truyền Kết luận số 77-KL/TW ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.

Bốn là, về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, nhấn mạnh, việc nhận được sự đồng tình, chấp hành nghiêm túc, sự ủng hộ, động viên về vật chất và tinh thần của nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài; Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Việc nhất quán quan điểm “chống dịch như chống giặc”, nguyên tắc “ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch”, đề cao truyền thống nhân văn cao cả của dân tộc đã đem lại hiệu quả to lớn về kinh tế – xã hội…

Tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với nhiệm “nhiệm vụ kép”: Vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch COVID-19.

Năm là, tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, với những đóng góp to lớn của đội ngũ những người làm báo vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những tấm gương cống hiến, hy sinh và những thành tích xuất sắc của những nhà báo tiêu biểu.

Sáu là, tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”.

VIỆT DŨNG

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Tuyên giáo T.Ư nêu 6 vấn đề định hướng tuyên truyền với báo cáo viên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác