Print Thứ Bảy, 04/04/2020 16:10 Gốc

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 31/3/2020 của ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Ban Tuyên giáo (Ban Tuyên huấn) các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị- xã hội thành phố, các cơ quan báo chí thành phố, Cổng Thông tin điện tử thành phố tăng cường tuyên truyền các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Nội dung cụ thể như sau:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Tuyên giáo chỉ đạo tăng cường tuyên truyền các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác