Print Thứ Năm, 09/09/2021 16:11 Gốc

Sáng 9/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Hải An về giám sát cán bộ, Đảng viên và công tác cán bộ. Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn giám sát. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở, ban, ngành liên quan và tập thể Ban Thường vụ Quận ủy Hải An.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy báo cáo.

Theo báo cáo của Quận ủy Hải An, Đảng bộ quận có 51 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, trong đó có 16 đảng bộ cơ sở (224 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở) và 35 chi bộ cơ sở với 7.272 đảng viên. Có 49 phòng, ban, đơn vị với tổng số biên chế là 1.344 người.

Cán bộ diện Thành ủy quản lý gồm 12 đồng chí, trong đó trình độ chuyên môn trên đại học là 7 người, chiếm 58,33%; đại học là 5 người, chiếm 41,67%; 100% có trình độ lý luận chính trị là cao cấp, cử nhân. Cán bộ thuộc diện Quận ủy quản lý gồm 251 đồng chí, trong đó trình độ chuyên môn trên đại học là 84 người, chiếm 33,5%; đại học là 163 người, chiếm 64,9%; trung cấp, cao đẳng là 4 người, chiếm 1,6%; về trình độ lý luận chính trị: cao cấp, cử nhân là 62 người, chiếm 24,3%; trung cấp là 172 người, chiếm 68,5%.

Ban Thường vụ Quận ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; ban hành các văn bản triển khai thực hiện các quy định của Trung ương, Thành ủy về công tác cán bộ. Chỉ đạo Ban Dân vận Quận ủy, MTTQ Việt Nam quận chủ động xây dựng chương trình giám sát toàn khóa, chương trình giám sát năm; trong đó có giám sát cán bộ và công tác cán bộ; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể từ quận đến phường thực hiện có hiệu quả các chương trình giám sát. Ban Thường vụ Quận đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội quận thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội. Nắm bắt thông tin, tổng hợp, kịp thời phản ánh, báo cáo với Thường trực Quận ủy để kịp thời chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước…

Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, trưởng đoàn giám sát kết luận.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Thường vụ Quận ủy Hải An và ý kiến phát biểu của các thành viên đoàn giám sát, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh: Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Thường vụ Quận ủy và MTTQ Việt Nam quận đã có nhiều cố gắng; tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát cấp ủy các cấp. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, quy hoạch, đào tạo… được thực hiện đúng quy trình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục quan tâm tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể; đưa vào chương trình, kế hoạch giám sát cán bộ, đảng viên. Rà soát công tác tuyển dụng công chức, đẩy mạnh việc luân chuyển vị trí làm việc, chấn chỉnh việc kê khai tài sản; tiếp tục quan tâm công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức đoàn giám sát tại Quận ủy Hải An
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác