Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:53

Sáng 26-3, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy triển khai tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) 32 của Bộ Chính trị (khóa 9) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng thời kỳ CNH- HĐH đất nước.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các đồng chí nguyên Bí thư Thành ủy; nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy; nguyên Chủ tịch HĐND thành phố; nguyên Chủ tịch UBND thành phố các thời kỳ; Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; đại diện tổ biên tập giúp việc Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương; các đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các ngành thành phố…

Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thành lập BCĐ của Thành ủy về tổng kết 15 năm thực hiện NQ 32; thông báo phân công nhiệm vụ thành viên; kế hoạch của BCĐ triển khai nhiệm vụ tổng kết 15 năm thực hiện NQ 32; quyết định thành lập tổ biên tập giúp việc BCĐ; thông báo phân công nhiệm vụ tổ biên tập…

Hội nghị dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo đề cương báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện NQ 32. Dự thảo đề cương có 4 phần chính gồm: đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai NQ; kết quả thực hiện nghị quyết ở các lĩnh vực; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các đề xuất, kiến nghị với trung ương…


Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận tại Hội nghị.  Ảnh: Duy Thính

Các ý kiến phát biểu cơ bản đồng tình với bố cục, cách đặt vấn đề và các nội dung lớn được đề cập trong đề cương, khẳng định đề cương cơ bản bao quát được quá trình 15 năm thực hiện NQ 32 của Bộ Chính trị dành cho Hải Phòng. Nhiều ý kiến đóng góp sâu vào việc tổng kết thành tựu ở một số lĩnh vực như tăng trưởng kinh tế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển công nghiệp; dịch vụ (nhất là dịch vụ cảng biển); thương mại; giao thông; đô thị; du lịch; huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển… Một số ý kiến đề nghị cân đối giữa thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội với những kết quả trong công tác xây dựng Đảng, cần có những đánh giá sâu sắc, chất lượng hơn về vấn đề này. Đồng thời phải bổ sung, cập nhật những tư tưởng lớn về công tác tổ chức, bộ máy được đề cập trong NQ 18, NQ 19 Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa 12) và tới đây là hội nghị Trung ương 7. Một số ý kiến góp ý nên tập trung làm rõ hơn về quá trình tái cơ cấu kinh tế, kiểm điểm việc thực hiện các khâu đột phá; có đánh giá riêng về hội nhập quốc tế; tổng kết sâu hơn về công tác tài chính- ngân sách, về khả năng huy động nguồn lực, các vấn đề cần đề nghị với trung ương về tài chính- ngân sách để Hải Phòng có đủ điều kiện phát huy vai trò động lực phát triển của cả vùng…

Đáng chú ý, các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều thống nhất quan điểm khi tổng kết 15 năm thực hiện NQ 32 là: đánh giá, phân tích rõ những thành tựu, những việc làm được, chưa làm được nhưng quan trọng nhất vẫn là phải định hướng cho được sự phát triển của Hải Phòng trong những năm tới, xác định rõ những vấn đề lớn, những cơ chế, chính sách cần trung ương hỗ trợ, được thể hiện trong nghị quyết của Bộ Chính trị nhưng phải bảo đảm được thể chế hóa bằng nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ mới đủ cơ sở pháp lý để đưa Hải Phòng bứt phá, bảo đảm tầm nhìn chiến lược lâu dài trong 20- 30 năm sau.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp trách nhiệm, tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và các chuyên gia kinh tế… đối với dự thảo đề cương, thể hiện rõ khát vọng, mong muốn Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới phù hợp với sự phát triển của Hải Phòng và đất nước trong những năm tới. Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc tổng kết 15 năm thực hiện NQ 32 của Bộ Chính trị dành cho Hải Phòng là một trong những công việc hệ trọng của năm 2018 nhằm làm rõ những kết quả, thành tựu để rút ra bài học kinh nghiệm, định hướng cho giai đoạn phát triển mới của thành phố. Thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các công việc chuẩn bị cho tổng kết nghị quyết được triển khai rất khẩn trương ở cả BCĐ Trung ương và BCĐ của Thành ủy.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, trung ương có sự quan tâm đặc biệt đối với việc tổng kết 15 năm thực hiện NQ 32 của Hải Phòng. Bộ Chính trị bố trí lịch làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vào quý 3-2018. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có kết luận về việc tổng kết 15 năm thực hiện NQ 32 để Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới cho Hải Phòng. Vì thế, các công việc chuẩn bị cho tổng kết phải hết sức cẩn thận, dành nhiều thời gian, tập trung công sức, trí tuệ tập thể làm rõ tầm vóc, vị thế của Hải Phòng, đề xuất cho được những định hướng phát triển và cơ chế, chính sách để Hải Phòng phát triển nhanh, đột phá tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành yêu cầu tổ biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại hội nghị, hoàn thiện đề cương và triển khai các bước tiếp theo của việc tổng kết, bảo đảm sâu, kỹ, rõ vấn đề, rõ định hướng để xây dựng đề án trình Bộ Chính trị với chất lượng cao nhất, bảo đảm đúng tiến độ thời gian đề ra.

Báo Hải Phòng 27/3/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Thường vụ Thành ủy triển khai tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 32 của Bộ Chính trị: Làm rõ tầm vóc, vị thế và định hướng phát triển của Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác