Print Thứ Sáu, 19/02/2021 22:03 Gốc

Sáng 19-2, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy họp về công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận và đạt sự thống nhất cao thông qua Đề án nhân sự, Danh sách cán bộ diện Thành ủy quản lý tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố và Phương án nhân sự Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các ban của HĐND thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026; Phương án nhân sự lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.

​Cũng trong chương trình nghị sự, Ban Thường vụ Thành ủy nhất trí với đề xuất của Thường trực HĐND thành phố về việc điều chỉnh cơ cấu, số lượng, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa 16 và đề xuất của Ủy ban Bầu cử thành phố về việc phân chia số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu HĐND thành phố khóa 16 ở mỗi đơn vị bầu cử.

​Trên cơ sở Đề án và các Phương án nhân sự đã thông qua, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ủy ban Bầu cử thành phố, Thường trực HĐND thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố triển khai các bước, quy trình giới thiệu nhân sự; đồng thời tập trung cao trong công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố theo đúng luật định, đúng chỉ đạo của Thành ủy và phù hợp với tình hình, yêu cầu phòng, chống dịch COVID- 19./.

Tin: Thanh Hiệp. Ảnh: Thanh Sơn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Thường vụ Thành uỷ thông qua phương án nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác