Print Chủ Nhật, 05/04/2020 22:07 Gốc

Ngày 5/4/2020, Ban Thường vụ Thành ủy hợp trực tuyến với Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 26/3/2020 và Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã triển khai tích cực, khẩn trương, quyết liệt, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố. Các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là việc cách ly toàn xã hội đã được thực hiện đồng bộ, có nhiều sáng tạo, đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg và phát huy hiệu quả bước đầu.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và thành phố về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu:

1. Các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay là tiếp tục thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg với quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào thành phố. Đồng thời, bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, không để các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ cảng biển, xây dựng cơ bản, … chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh.

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo:

– Tăng cường lực lượng công an, quân đội, y tế cho các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ thành phố; thực hiện kiểm tra, kiểm soát đối với tất cả các loại phương tiện ra, vào thành phố, tuyệt đối không để lọt sót người từ tỉnh, thành phố khác vào thành phố; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

– Bổ sung thêm các chốt kiểm soát tại các tuyến đường sông ra, vào thành phố, các tuyến đường nhánh tiếp giáp với các tỉnh lân cận.

– Kiểm soát chặt chẽ các xe tải, xe container, bảo đảm mỗi xe không quá 02 người (01 lái xe và 01 phụ xe); trường hợp chở quá số người quy định sẽ tiến hành cách ly tập trung theo quy định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xe tải, xe container chở thêm người vào thành phố.

3. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tiếp tục rà soát, làm việc với các doanh nghiệp để điều chỉnh tổ chức sản xuất cho phù hợp, việc sử dụng lao động từ các địa phương khác phải thực hiện đúng quy định của thành phố về cách ly y tế.

4. Bí thư các quận ủy, huyện ủy:

– Chủ động rà soát, bố trí các chốt kiểm soát phù hợp với đặc điểm tình hình, bảo đảm không chồng chéo, chú trọng tăng cường nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, giám sát thực hiện cách ly xã hội, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

– Chỉ đạo rà soát chi tiết số người địa phương làm việc ở các tỉnh lân cận đi về trong ngày để vận động nghỉ việc trong thời gian thực hiện các ly toàn xã hội; quản lý, giám sát chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy định cách ly đối với người địa phương làm việc ở các tỉnh lân cận nếu trở về địa phương.

– Chỉ đạo cấp kinh phí hỗ trợ kịp thời đến các lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, rà soát đối tượng chịu thiệt hại, ảnh hưởng bởi dịch bệnh để thực hiện chế độ hỗ trợ khi có chỉ đạo của Chính phủ.

5. Giao Sở Giao thông Vận tải làm việc với Cục Hải quan Hải Phòng, Hiệp hội vận tải, các đơn vị liên quan và các quận, huyện để thống kê, đề xuất phương án quản lý, giám sát đối với các lái xe vận tải, xe container; yêu cầu doanh nghiệp bố trí cho lái xe ở tập trung, chịu sự giám sát của cơ quan y tế và chính quyền địa phương đến hết ngày 15/4/2020.

6. Giao Sở Tài chính phối hợp vơi các sở, ngành, quận, huyện, đơn vị liên quan rà soát, bổ sung các đối tượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh được hưởng cơ chế hỗ trợ như Đoàn viên Thanh niên, hội viên Hội Nông dân, Hội viên Hội Phụ nữ,…

7. Giao Sở Y tế cùng với các quận, huyện tổ chức đón người đã hoàn thành cách ly ở các địa phương khác về Hải Phòng, phối hợp với địa phương quyết định tổ chức cách ly tại nơi cư trú theo quy định./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Thường vụ Thành ủy: Một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 26-CT/TU và Chỉ thị 27-CT/TU
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác