Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:53

Ngày 19- 3, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị (khóa 9) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước. Cùng dự có đại diện các Ban Trung ương Đảng.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Duy Thính

Thành lập các Ban chỉ đạo, tổ biên tập

Theo Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong quý 3- 2018, Bộ Chính trị sẽ tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 32 của Bộ Chính trị (khóa 9) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước. Ngày 6- 3- 2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 131 thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 15 năm thực hiện NQ số 32 của Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng Ban; đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng làm Phó trưởng Ban thường trực; đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng là thành viên, cùng sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương.

Tiếp đó, BCĐ ban hành Quyết định số 01 ngày 14- 3- 2018 thành lập tổ biên tập giúp việc BCĐ xây dựng đề án với 6 nhiệm vụ cụ thể, do đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng BCĐ là tổ trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố là tổ phó thường trực; đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố là tổ phó, cùng sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học.

Để kịp thời triển khai các nội dung công việc tổng kết 15 năm thực hiện NQ 32, Ban Thường vụ Thành ủy nhất trí thành lập Ban chỉ đạo của Thành ủy gồm 14 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, do đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố là Trưởng Ban; đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng là Phó trưởng Ban thường trực;  đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố là Phó trưởng Ban. Đồng thời, mời các đồng chí nguyên Thường trực Thành ủy các thời kỳ và lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương tham gia vào những nội dung cần thảo luận, lấy ý kiến sâu. Ban Thường vụ Thành ủy cũng phân công nhiệm vụ cụ thể các đồng chí thành viên BCĐ chịu trách nhiệm từng nhóm vấn đề.

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất thành lập tổ biên tập giúp việc BCĐ do đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố là tổ trưởng; thành lập 7 nhóm biên tập về các nội dung chủ yếu như kinh tế- xã hội (KTXH) tổng hợp; kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng- đô thị; công thương; nông nghiệp nông thôn; văn hóa- xã hội (VHXH); quốc phòng- an ninh (QPAN); xây dựng Đảng… Ban Thường vụ Thành ủy cũng cho ý kiến cụ thể về người chịu trách nhiệm và thành viên các tổ biên tập.

Hoạch định rõ sự phát triển của Hải Phòng tới năm 2035, tầm nhìn tới năm 2050

Tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 15 năm thực hiện NQ 32, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất đề nghị Bộ Chính trị ban hành NQ mới về Hải Phòng. Đối với dự thảo đề cương báo cáo, các ý kiến đề nghị nội dung báo cáo phải làm rõ hiệu quả thực tế của việc thực hiện NQ 32. Do vậy, cần đánh giá vị trí của Hải Phòng trước và sau khi thực hiện NQ 32 đối với cả vùng và cả nước; việc xây dựng mục tiêu trong NQ mới cần tạo ra sự phát triển đột phá, mạnh mẽ của Hải Phòng trong giai đoạn từ nay đến năm 2035 và giai đoạn đến năm 2050. Việc tổng kết NQ 32 phải gắn với tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận 72 của Bộ Chính trị do có sự điều chỉnh mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố từ năm 2013 đến nay. Trong đó đánh giá rõ trách nhiệm của các bộ, ngành trung ương trong thực hiện NQ. Nội dung về công tác xây dựng Đảng cần được mở rộng, đánh giá cả về tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, nội chính, về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác vận động quần chúng… Bên cạnh đó, làm rõ những hạn chế, yếu kém và có các đề xuất cụ thể.  Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy cũng đưa ra một số quan điểm về phát triển Hải Phòng trong thời gian tới như: đầu tư cho Hải Phòng không chỉ cho Hải Phòng mà cho cả miền Bắc; Hải Phòng hội nhập quốc tế sẽ kéo theo sự hội nhập của cả khu vực…

Đại diện các Ban Trung ương Đảng phát biểu nhấn mạnh, việc tổng kết 15 năm thực hiện NQ 32, bên cạnh  xây dựng hướng đi mới cho Hải Phòng còn giúp Bộ Chính trị rút kinh nghiệm từ thực tiễn của Hải Phòng để điều chỉnh một số chủ trương, chính sách lớn trong thời gian tới. Qua tổng kết NQ 32, Bộ Chính trị sẽ ban hành NQ mới về Hải Phòng với tầm chiến lược dài hạn. Trung ương đặt nhiều kỳ vọng, niềm tin vào việc tổng kết NQ quan trọng này, do vậy, Thành ủy Hải Phòng cần xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng không chỉ cho Hải Phòng mà còn cho cả nước, cần tập trung cao nhất về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu của trung ương về chất lượng, nội dung đề án trình Bộ Chính trị, bảo đảm thời gian quy định.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định, những năm qua, NQ 32 trở thành công cụ, phương tiện trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng, giúp Hải Phòng đạt được nhiều thành tựu nổi bật, khai thác được mọi tiềm năng, thế mạnh của thành phố. Việc tổng kết 15 năm thực hiện NQ 32 là vấn đề rất hệ trọng, là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018, từ đó thống nhất trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành NQ mới cho Hải Phòng, đáp ứng yêu cầu phát triển đột phá của thành phố trong 20- 30 năm tới.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cơ bản nhất trí bố cục, đề cương, đề án, nhưng yêu cầu phải cụ thể, chi tiết hơn. Trong đó, cần đánh giá rõ thực trạng,  so sánh số liệu, kết quả đạt được trong 15 năm qua, nhất là về quy  mô kinh tế, hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp, thương mại, du lịch, hạ tầng cảng biển, thu ngân sách, cũng như các lĩnh vực VHXH, QPAN…, từ đó chỉ ra những việc chưa làm được rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện NQ 32, trong đó chú trọng sự quan tâm của Bộ Chính trị và các bộ, ban, ngành trung ương; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và sở, ban, ngành, địa phương. Quan trọng nhất là dự báo tình hình, hoạch định hướng phát triển của Hải Phòng trong 20- 30 năm tới, thống nhất quan điểm phát triển Hải Phòng là vì miền Bắc và cả nước.  Trên cơ sở thực tế phát triển của Hải Phòng những năm qua và dự báo thời gian tới, cần xây dựng rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, chú ý mục tiêu các lĩnh vực cảng biển, công nghiệp, du lịch, dịch vụ…, tạo ra sự phát triển mạnh mẽ của Hải Phòng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, Văn phòng Thành ủy xây dựng đề cương báo cáo trình Ban Kinh tế Trung ương. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện NQ 32, xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể, phấn đấu đến tháng 8- 2018 hoàn thành, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành NQ mới về Hải Phòng.

Báo Hải Phòng 20/3/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Thường vụ Thành ủy họp, cho ý kiến về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị: Nhất trí đề nghị Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về phát triển Hải Phòng với tầm nhìn chiến lược dài hạn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác