Print Thứ Năm, 24/10/2019 10:18

Sáng 23/10, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về một số nội dung.

Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về việc triển khai thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Theo báo cáo, Hải Phòng hiện có 143 xã và 10 thị trấn, trong đó có 39 xã được công nhận xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo quy định của Bộ Công an. Có 10 thị trấn đã được tổ chức công an chính quy; 143 xã chưa bố trí cán bộ công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.

Giám đốc Công an thành phố trình bày Đề án tại cuộc họp.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy Hải Phòng, Công an thành phố đã hướng dẫn Công an các huyện xây dựng các tiểu Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn các huyện trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt. Sau khi tập hợp các tiểu Đề án của Công an các huyện, Công an thành phố đã dự thảo Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn toàn thành phố. Đồng thời đã xin ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện hoàn thiện Đề án báo cáo Chủ tịch UBND thành phố để trình HĐND thành phố phê duyệt.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất cao với dự thảo Đề án và đánh giá, qua thực tế, tại các xã đã thực hiện thí điểm đưa Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã đã phát huy hiệu quả tốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Vì vậy, việc bố trí Công an chính quy về xã là rất cần thiết trong tình hình hiện nay. Tuy nhiên trong quá trình triển khai cần có lộ trình, đồng thời bổ sung cơ sở vật chất, con người, cơ chế chính sách đảm bảo phù hợp.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cho rằng, đây là sư đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển, cần được triển khai sớm. Việc tăng cường lực lượng về công an xã là yếu tố quan trọng trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng nông thôn. Đồng chí đề nghị cần phải thống kê, rà soát lại lực lượng công an xã, chủ động phương án bố trí sắp xếp nhân sự trên tinh thần là triển khai đồng loạt trước thời điểm diễn ra Đại hội Đảng các cấp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trình bày Đề án tại cuộc họp.

Tiếp đó, thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trình bày Đề án về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh THCS, bổ túc THCS, học sinh THPT, bổ túc THPT trên địa bàn thành phố Hải PhòngĐề án về chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 – 2025.

Với Đề án về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh THCS, bổ túc THCS, học sinh THPT, bổ túc THPT trên địa bàn thành phố. Theo đó, đối tượng được áp dụng là: trẻ em mầm non, học sinh THCS, bổ túc THCS, THPT, bổ túc THPT trên địa bàn thành phố; các trường mầm non, trường THCS, trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên Hải Phòng trên địa bàn thành phố. Ngân sách thành phố hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non, học sinh THCS, bổ túc THCS, THPT, bổ túc THPT theo mức học phí được HĐND thành phố quyết định. Thời điểm thực hiện hỗ trợ đối với trẻ mầm non, học sinh THCS thực hiện từ năm học 2020 – 2021; đối với học sinh THPT thực hiện từ năm học 2021 – 2022.

Mục tiêu của Đề án nhằm ban hành cơ chế riêng của thành phố về việc hỗ trợ học phí đối với con em nhân dân sinh sống và học tập trên địa bàn thành phố nhằm giảm bớt gánh nặng đối với người dân có thu nhập thấp, người dân sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; bên cạnh đó, thúc đẩy nhu cầu học tập hoàn thành chương trình THCS, THPT, góp phần nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển giáo dục ở những vùng khó khăn nói riêng và phát triển ngành giáo dục thành phố nói chung.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất cao với Đề án và khẳng định sự cần thiết của việc ban hành Đề án, đây không chỉ là động lực cho học sinh học tập tốt mà còn tạo tâm lý ổn định cho nhân dân lao động trên địa bàn thành phố, góp phần giữ chân người tài, thu hút người lao động, tạo công bằng xã hội trong giáo dục, an sinh xã hội; đồng thời tạo thêm cơ hội cho trẻ mầm non được đến trường, học sinh THCS được tiếp cận giáo dục, đặc biệt đối với các gia đình cận nghèo.

Đối với Đề án về chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020 – 2025. Theo đó, đối tượng và điều kiện được hỗ trợ là hộ nghèo có đăng ký hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố, đảm bảo các điều kiện: chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở; chưa được hỗ trợ nhà từ các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội khác; hộ nghèo có tên trong danh sách hộ nghèo do UBND cấp xã quản lý; các hộ đã được hỗ trợ theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện bắt đầu từ năm 2020 đến năm 2025. Thành phố sẽ hỗ trợ xi măng, gạch cho hộ nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở bằng với mức hỗ trợ đối với hộ gia đình có người có công với cách mạng theo Nghị quyết số 32 của HĐND thành phố.

Đề án xây dựng với mục tiêu bảo đảm 100% hộ nghèo có khó khăn về nhà ở có nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở đều được thực hiện chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao. Cùng với đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo của thành phố để từ cuối năm 2020 về sau, trên địa bàn thành phố cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất cao với dự thảo Đề án do Ban Cán sự Đảng UBND thành phố trình và khẳng định sự cần thiết của Đề án sẽ giúp cho người nghèo, hộ nghèo trên địa bàn thành phố nâng cao khả năng cải thiện điều kiện nhà ở, góp phần giúp hộ nghèo cải thiện đời sống vật chất, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành thống nhất với các ý kiến của các đại biểu và nhấn mạnh đến ý nghĩa, tầm quan trọng của 2 Đề án; đồng thời đề nghị UBND thành phố, các ngành tiếp thu các ý kiến để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Dự kiến 2 Đề án sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV vào tháng 12/2019.

Phương Trang

Nguồn: haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Thường vụ Thành ủy họp cho ý kiến về một số nội dung
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác