Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:48

Ngày 11-9, đồng chí Lê Văn Thành – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, chủ trì cuộc họp Ban thường vụ Thành ủy, cho ý kiến về thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TU của Ban thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Chương trình hành động số 49-CTr/TU của Ban thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị TW6 khóa XII. 

Trong phiên làm việc buổi sáng, Ban thường vụ Thành ủy đã cho ý kiến về: Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội của thành phố; Đề án hợp nhất văn phòng cấp ủy, văn phòng HĐND, văn phòng UBND quận huyện; Đề án thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội; Phương án sắp xếp Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố; Phương án sắp xếp nhất thể hóa các cơ quan tương đồng cấp huyện.

Kết luận các nội dung này, đồng chí Lê Văn Thành đánh giá cao sự vào cuộc của các ban, ngành, địa phương thời gian qua, nhất là những kết quả rõ nét ở huyện Kiến Thụy. Đồng chí nêu rõ, Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Kế hoạch 92-KH/TU của Ban thường vụ Thành ủy có ý nghĩa rất quan trọng đối với công cuộc phát triển của cả nước nói chung và Hải Phòng nói riêng, vì vậy các cấp ủy, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục tập trung cao, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực của các ngành, các cấp, qua đó tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận trong xã hội, để thực hiện thắng lợi mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng yêu cầu đề ra.

Đồng chí Lê Văn Thành lưu ý, trong quá trình thực hiện phải có lộ trình cụ thể, thận trọng nhưng đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đồng thời ổn định tư tưởng đội ngũ, không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ thường xuyên. Đối với những kết quả đạt được ở huyện Kiến Thụy, thành phố sẽ tiến hành tổng kết đánh giá trong thời gian sớm nhất từ nay đến cuối năm. Đồng chí cũng thống nhất ý kiến của các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy, trong thời gian tới chỉ đạo quyết liệt thực hiện triển khai các nội dung liên quan tại huyện An Lão. Đối với Phương án sắp xếp Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố, thống nhất ý kiến Ban thường vụ Thành ủy, sẽ tiếp tục nghiên cứu cho ý kiến.

Buổi chiều cùng ngày,  Ban thường vụ Thành ủy nghe báo cáo và cho ý kiến về: Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố; Cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp tại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; Phương án sắp xếp trước một số Ban quản lý dự án trực thuộc UBND TP và các sở, ngành.

LMT – An ninh Hải Phòng 11/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban thường vụ Thành ủy: Cho ý kiến về triển khai thực hiện các Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác