Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:28

Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá: Dự thảo báo cáo được xây dựng công phu, cụ thể, chi tiết, nêu  được những giải pháp quyết liệt, hiệu quả cao của Hải Phòng  trong triển khai thực hiện NQ 32 và làm rõ kết quả, thành công cũng như hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời bước đầu đề xuất được những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, những kiến nghị, đề xuất với Trung ương, tạo đà cho sự phát triển của Hải Phòng.

Chiều 3-5, Ban Thường vụ Thành ủy họp, cho ý kiến về Dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) 32 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ CNH- HĐH đất nước”. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo tổng kết NQ 32 của Thành ủy, tổ biên tập giúp việc Ban chỉ đạo và các nhóm biên tập làm việc rất tích cực, khẩn trương, đôn đốc các ngành, các địa phương tổng kết 15 năm thực hiện NQ 32. Trên cơ sở đó, các nhóm dự thảo nội dung báo cáo theo từng ngành, lĩnh vực được phân công, từ đó tổng hợp xây dựng nội dung báo cáo lần 1 theo đề cương được duyệt.


Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy. Ảnh: Duy Thính

Dự thảo báo cáo tổng kết gồm 3 phần chính, bao gồm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai NQ 32; kết quả thực hiện và quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các kiến nghị, đề xuất với Trung ương.

Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá: Dự thảo báo cáo được xây dựng công phu, cụ thể, chi tiết, nêu  được những giải pháp quyết liệt, hiệu quả cao của Hải Phòng  trong triển khai thực hiện NQ 32 và làm rõ kết quả, thành công cũng như hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời bước đầu đề xuất được những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, những kiến nghị, đề xuất với Trung ương, tạo đà cho sự phát triển của Hải Phòng.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nghiên cứu dự thảo báo cáo và có ý kiến cụ thể về các vấn đề được nêu, đánh giá từng ngành, từng lĩnh vực, những mặt được, chưa được, đặc biệt chú ý tới những định hướng phát triển của thành phố thời gian tới và có đề xuất để từ năm 2018 trở đi, Hải Phòng được Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới cùng những cơ chế, chính sách cụ thể, thiết thực, thể hiện rõ tính đặc thù để thành phố bứt phá, phát triển nhanh, xứng đáng với vị thế và vai trò động lực của cả vùng và miền Bắc.

Đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo tổ biên tập tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, chỉnh sửa, bổ sung, rút gọn, hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ cho ý kiến lần 2. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành lưu ý tổ biên tập phải tập trung nghiên cứu, làm tốt công tác dự báo về quy mô dân số của Hải Phòng tới năm 2030, định hướng tới năm 2045 với những căn cứ cụ thể và khoa học. Đây là tiền đề rất quan trọng để làm rõ các định hướng trong phát triển đô thị (quy mô; mô hình quản lý; mô hình chính quyền trong tương lai…); kết nối giao thông; phát triển các loại hình giao thông; phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, nông thôn cũng như y tế, giáo dục, quốc phòng an ninh… Từ đó chỉ rõ các giải pháp của thành phố; đề xuất với Trung ương các cơ chế, chính sách cụ thể…

Về thành tựu 15 năm qua, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu cần phân tích kỹ, làm nổi bật hơn; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Thành ủy giao nhiệm vụ cho tổ biên tập tham khảo thêm một số cơ chế chính sách đặc thù của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các đặc khu kinh tế, từ đó có đề xuất cơ chế đặc thù, cụ thể cho Hải Phòng.

Báo Hải Phòng 04/05/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 32 Làm tốt công tác dự báo, đề xuất định hướng và cơ chế chính sách đặc thù
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác