Print Thứ Sáu, 08/11/2019 08:01

Chiều 7/11, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo, cho ý kiến vào dự thảo lần 1 Báo cáo Chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại cuộc họp

Theo Tờ trình Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện trình bày tại cuộc họp, dự thảo lần 1 Báo cáo Chính trị Đại hội XVI Đảng bộ thành phố gồm 2 phần: Phần thứ nhất phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, các chỉ tiêu do Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra (kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục); về những đổi mới, sáng tạo nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đưa ra một số bài học kinh nghiệm. Phần thứ hai đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển thành phố 5 năm 2020 – 2025 và xác định các đột phá cần tập trung trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về phần thứ nhất, Tổ Biên tập xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy về 4 vấn đề: đánh giá kết quả đạt được; những đổi mới, sáng tạo nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; về những hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm. Phần thứ hai, Tổ Biên tập xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy 5 vấn đề về dự báo tình hình; phương hướng phát triển; về mục tiêu và 20 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu; 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 3 đột phá trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị

Tại cuộc họp, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Tổ Biên tập chỉnh sửa, bổ sung câu chữ trong dự thảo lần 1 Báo cáo Chính trị, bảo đảm kết cấu, bố cục chắt lọc, ngắn gọn, dễ hiểu, chính xác, làm nổi bật những thành tựu đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ qua. Trong phần thứ nhất dự thảo cần rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm về phát triển hạ tầng giao thông; chỉnh trang đô thị; xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng vùng sản xuất tập trung công nghệ cao; giải quyết cơ bản các chung cư xuống cấp; cơ chế, chính sách đột phá về chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, hộ nghèo, học sinh, sinh viên; huy động mạnh mẽ các nguồn lực ngoài xã hội để phát triển kinh tế – xã hội thành phố… Đồng thời nhấn mạnh hơn nữa về vấn đề bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng các Nghị quyết bám sát tình hình thực tiễn, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ thành phố. Trong phần hạn chế, yếu kém cần làm rõ yêu cầu về hạ tầng phục vụ du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng của thành phố; tình trạng đơn thư, khiếu kiện phức tạp…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, vì vậy, việc chuẩn bị các Văn kiện của Đại hội phải được thực hiện khoa học, chu đáo, nhất là Báo cáo Chính trị – văn kiện trung tâm có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm sự thành công của Đại hội. Đồng chí đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời yêu cầu Tổ Biên tập tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu kết luận cuộc họp

Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý Báo cáo Chính trị và Báo cáo kinh tế – xã hội trình Đại hội phải có sự thống nhất, do đó phải khẩn trương hoàn thành dự thảo Báo cáo kinh tế – xã hội, bảo đảm yêu cầu tuần tới Ban Thường vụ Thành ủy họp xem xét, cho ý kiến lần 2 vào dự thảo Báo cáo kinh tế – xã hội và bổ sung dự thảo Báo cáo Chính trị. Đồng chí yêu cầu dự thảo Báo cáo Chính trị phải cô đọng, song tổng kết được những thành tựu lớn trong đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ thành phố; các số liệu phải trung thực. Do đó, các sở, ngành liên quan, nhất là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê phải tổng hợp số liệu cụ thể, chính xác; rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế, có sự so sánh với kết quả đạt được trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học kỹ thuật.

Về phần đánh giá công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Tổ Biên tập chú trọng làm rõ sự đổi mới trong ban hành các Nghị quyết bám sát thực tiễn, phù hợp nguồn lực ngân sách của thành phố nên nhanh chóng đi vào cuộc sống; vấn đề đoàn kết nội bộ; thực hành dân chủ trong Đảng bộ; vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng… Trong dự thảo Báo cáo Chính trị cũng phải đánh giá, nêu bật được những đổi mới trong việc sử dụng nguồn lực của thành phố, cụ thể là đổi mới quản lý đầu tư công. Đồng thời tổng kết những thành công trong thực hiện một số chủ trương sáng tạo được Hải Phòng đi đầu thực hiện như công tác an sinh xã hội đi trước một bước. Đồng chí yêu cầu Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI phát huy cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, công sức, nghiêm túc hoàn thành đúng kế hoạch tiến độ xây dựng Báo cáo Chính trị, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Phương Trang

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến vào dự thảo lần 1 Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác