Print Thứ Ba, 02/07/2019 21:13

Ngày 2/7, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo và cho ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngày 24/1/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Căn cứ quan điểm chủ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết, Quyết định số 821/QĐ-TTg ngày 6/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết với mục đích: Tạo sự nhất quán cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố, quyết tâm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn, tạo những bước phát triển toàn diện, đột phá của thành phố theo đúng quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết. Chương trình hành động phải cụ thể hóa Nghị quyết, xác định các nhiệm vụ chủ yếu, thể hiện các giải pháp cụ thể và thiết thực, được tổ chức tốt để thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết. Chương trình hành động phải thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu gắn với trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình trình bày Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45 tại cuộc họp

Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy đưa ra 15 nhóm chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu, đó là: Thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế, tăng cường thu ngân sách tạo nguồn lực để xây dựng và phát triển Hải Phòng là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là hạ tầng giao thông đường bộ, hiện đại, có ý nghĩa chiến lược. Phát triển nền công nghiệp hiện đại, thông minh, bền vững. Phát triển dịch vụ, trọng tâm là cảng biển và logistics, du lịch. Phát triển nông nghiệp, thủy sản. Phát triển đô thị theo định hướng hiện đại, thông minh và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng bảo đảm sự phát triển bền vững. Phát triển mạnh các thành phần kinh tế để tạo đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Xây dựng, phát triển nguồn nhận lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển. Xây dựng thành phố Hải Phòng trở thành trọng điểm phát triển khoa học – công nghệ biển của cả nước. Gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Gắn phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ chủ quyền quốc gia; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đề xuất Quốc hội, Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách mới, có tính đột phá, đặc thù cho thành phố Hải Phòng. Xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cho ý kiến vào Chương trình hành động

Tham gia ý kiến vào Chương trình hành động, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đề nghị trong Chương trình hành động cần nêu rõ hơn nguồn lực đầu tư cụ thể cho từng chương trình, dự án; tham mưu cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Hải Phòng; đề cập thêm phần đào tạo cho đội ngũ công nhân chất lượng cao; trong quy hoạch phát triển du lịch cần bổ sung thêm du lịch biển đảo, du lịch tâm linh và du lịch trong nội đô và đảm bảo được tính kết nối; bổ sung thêm mục đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, môi trường đầu tư của thành phố, chủ động liên kết vùng và hội nhập quốc tế.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cũng đề nghị cần tính đến quy mô tăng dân số cho từng giai đoạn phát triển của thành phố; bổ sung các ước chỉ số về tổng đầu tư xã hội cho từng giai đoạn, bên cạnh nhiệm vụ thu ngân sách cần huy động mọi nguồn lực trong xã hội; phát triển đa dạng các thành phần kinh tế, chú trọng phát triển kinh tế tư nhân; tính toán thêm những giải pháp bảo vệ môi trường khi xây dựng cơ chế cho vùng nông thôn, cùng với đó là kiểm soát rác thải trong thành phố, các khu công nghiệp và nông thôn; bổ sung các chỉ tiêu về trường cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp, có giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục phổ thông; làm rõ nét hơn về phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khẳng định được vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; có chỉ tiêu cho các huyện để thu hút được nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng trung tâm tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển tại đảo Bạch Long Vỹ; có chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn về BHYT…

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành ghi nhận sự cố gắng trong quá trình chuẩn bị Dự thảo Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, các sở, ngành đã chuẩn bị chu đáo từ bố cục, văn phong đáp ứng được mong đợi của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí khẳng định tầm quan trọng của Nghị quyết số 45 đối với sự phát triển của thành phố, Nghị quyết sẽ nâng tầm vị thế của Hải Phòng, không chỉ là trung tâm vùng duyên hải, mà là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước, là trung tâm hội nhập quốc tế.

Đánh giá cao các ý kiến sâu sắc, tâm huyết của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tham gia góp ý vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp để bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cũng đề nghị Tổ biên tập có thêm các phụ lục về tốc độ GRDP, bình quân đầu người, ngân sách hàng năm giúp các cấp, ngành bám sát để lãnh đạo, chỉ đạo; cần có thêm danh mục các chương trình, dự án khuyến khích đầu tư, không khuyến khích đầu tư và hạn chế đầu tư; tính toán thêm về tổng nguồn lực xã hội, cơ chế để huy động nguồn lực. Trong phát triển du lịch cần nhấn mạnh đây là một trong những ngành mũi nhọn của thành phố, hướng đến việc xây dựng các khách sạn 5 sao, khu vui chơi giải trí, các khu nghỉ dưỡng, tâm linh; cần tách phần phát triển đô thị với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tăng cường tối đa công viên cây xanh trong khu vực nội đô. Trong công tác xây dựng Đảng phải thể hiện được rõ nét hơn vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự phát triển của thành phố.

Đồng chí lưu ý, trong Chương trình hành động phải thể hiện được công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội phải đi trước một bước so với tốc độ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố; đến năm 2025 phải xây dựng lộ trình miễn học phí cho học sinh học đến hết trung học phổ thông…

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác