Print Thứ Sáu, 08/11/2019 09:47

Chiều 7-11, Ban Thường vụ Thành ủy họp, nghe báo cáo, cho ý kiến vào dự thảo lần 1 Báo cáo Chính trị Đại hội 16 Đảng bộ thành phố. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì cuộc họp.

Theo Tờ trình tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện trình bày tại cuộc họp, dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội 16 Đảng bộ thành phố gồm 2 phần.

Phần thứ nhất phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, các chỉ tiêu do Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đề ra (kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục); những đổi mới, sáng tạo nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020 và đưa ra một số bài học kinh nghiệm.

Phần thứ hai đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển thành phố 5 năm 2020-2025 và xác định các đột phá cần tập trung trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh cuộc họp

Trong phần thứ nhất, tổ biên tập xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy về 4 vấn đề: đánh giá kết quả đạt được; những đổi mới, sáng tạo nổi bật trong nhiệm kỳ 2015- 2020; về những hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm.

Ở phần thứ hai, tổ biên tập xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy 5 vấn đề về dự báo tình hình; phương hướng phát triển; về mục tiêu và 20 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu; 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 3 đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng góp ý kiến vào dự thảo

Tại cuộc họp, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị tổ biên tập cần chỉnh sửa, bổ sung câu chữ trong dự thảo lần 1 Báo cáo Chính trị, bảo đảm kết cấu, bố cục chắt lọc, ngắn gọn, dễ hiểu, chính xác, làm nổi bật những thành tựu đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ qua.

Trong phần thứ nhất dự thảo cần rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm về phát triển hạ tầng giao thông; chỉnh trang đô thị; xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng vùng sản xuất tập trung công nghệ cao; giải quyết  cơ bản các chung cư xuống cấp; cơ chế, chính sách đột phá về chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, hộ nghèo, học sinh sinh viên; huy động mạnh mẽ các nguồn lực ngoài xã hội để phát triển kinh tế- xã hội thành phố…

Đồng thời nhấn mạnh hơn nữa về vấn đề bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng các nghị quyết bám sát tình hình thực tiễn, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ thành phố.

Trong phần hạn chế, yếu kém cần làm rõ yêu cầu về hạ tầng phục vụ du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của thành phố; tình trạng đơn thư, khiếu kiện vẫn còn phức tạp…

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình góp ý kiến vào dự thảo

Kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đánh giá cao tiểu ban văn kiện đã chuẩn bị chu đáo dự thảo tại cuộc họp. Đồng thời ghi nhận những đóng góp ý kiến hết sức sâu sắc của các đồng chí trong Ban thường vụ đối với dự thảo.

Bí thư Thành ủy yêu cầu cuộc họp sau cần chuẩn bị đầy đủ báo cáo kinh tế xã hội, sao cho phải đảm bảo thống nhất với báo cáo chính trị. Trên cơ sở ý kiến hôm nay, đề nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo tiểu ban kinh tế xã hội phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về báo cáo.

Đồng thời Tiểu ban tổ biên tập cần ghi chép kỹ lưỡng, bổ sung những ý kiến đóng góp sâu sắc của các đồng chí trong Ban thường vụ hôm nay. Bí thư cũng yêu cầu trong báo cáo phải cô đọng, tổng kết được những kết quả đạt được và rút ra những bài học kinh nghiệm trên cơ sở bảo đảm trung thực, không chạy theo thành tích. Việc đánh giá các chỉ tiêu phải được rà soát, có sự đánh giá, so sánh về kết quả đạt được trên các ngành, các lĩnh vực.

Đối với công tác xây dựng Đảng, việc ban hành nghị quyết đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn. Làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, của cấp ủy Đảng các đơn vị, sự đoàn kết nội bộ cũng phát huy tính dân chủ trong Đảng.

Cần tập trung nhấn mạnh việc khai thông điểm nghẽn của thành phố trong công tác thu ngân sách; sự đổi mới trong sử dụng nguồn lực của thành phố, trong quản lý đầu tư công, giải phóng mặt bằng; công tác an sinh xã hội đi trước một bước với những chính sách hỗ trợ đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người yếu thế trong xã hội… trong việc nâng cao đời sống người dân.

Bí thư cũng nhấn mạnh cần phải mạnh dạn, thẳng thắn đề cập đến những tồn tại hạn chế, cản trở sự phát triển. Trên cơ sở đó nhằm rút ra bài học kinh nghiệm để giai đoạn 2020-2025 tới thành phố sẽ đạt mức tăng trưởng cao hơn nữa, phấn đấu sao cho vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết 45 đã đề ra…

Bùi Hạnh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban thường vụ Thành ủy: Cho ý kiến dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác