Print Thứ Ba, 14/06/2022 11:50 Gốc

Sáng 14/6, Ban Thi đua-Khen thưởng (Sở Nội vụ) tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Tới dự có đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Về phía đại biểu Trung ương có đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà, Phó Vụ trưởng vụ 3, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy; Ban Dân vận Thành ủy; cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các quận, huyện.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, gần 500 cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng được các đồng chí Chuyên viên chính Vụ III, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương trao đổi, hướng dẫn Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng thành phố hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND thành phố.

Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Vũ Thị Hương phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Vũ Thị Hương nhấn mạnh: Trong thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và thành phố. Công tác thi đua, khen thưởng đã được các ngành, các cấp quan tâm và luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; thực sự trở thành động lực quan trọng trong việc thúc đẩy mọi người, mọi thành phần trong xã hội thi đua lao động sản xuất, học tập, sáng tạo, sẵn sàng chiến đấu… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Để tiếp tục thực hiện tốt Luật Thi đua-Khen thưởng và Chỉ thị số 34 CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI giai đoạn 2020-2025, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2022 của UBND thành phố về việc đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; việc trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có vai trò quan trọng, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp nâng cao hơn nữa hiệu quả tham mưu cho thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Do vậy, Hội nghị sẽ tập trung giới thiệu, cập nhật các nội dung mới về công tác thi đua, khen thưởng, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời kịp thời cập nhật các nội dung liên quan đến sửa đổi một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Quy chế khen thưởng trên địa bàn thành phố, phục vụ tốt cho công tác xét, khen thưởng tổng kết công tác năm học 2021-2022 và công tác năm 2022. Đồng chí khẳng định việc phổ biến, hướng dẫn là rất cần thiết, đảm bảo cho việc thực hiện đúng luật, chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, có tác dụng nêu gương. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các cán bộ, công chức tham gia hội nghị tập huấn bố trí thời gian tham gia tập huấn đầy đủ, nghiêm túc, tập trung trao đổi, thảo luận những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Luật Thi đua-Khen thưởng.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Thi đua-Khen thưởng: Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác