Print Thứ Sáu, 25/10/2019 22:46

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (gọi tắt là BQL) được thành lập theo Quyết định số 1329/QĐ-TTg ngày 19-9-2008 của Thủ Tướng Chính phủ, là cơ quan trực thuộc UBND thành phố Hải Phòng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải và các khu Công nghiệp trên địa bàn.

Cũng theo quy định pháp luật, BQL có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực: Đầu tư, thương mại-XNK, lao động, tài nguyên-môi trường và lĩnh vực xây dựng.

Thực hiện chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ, đặc biệt là chủ đề năm của thành phố Hải Phòng trong những năm gần đây về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thời gian qua, BQL khu kinh tế Hải Phòng đã nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện đầu tư dự án và phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực cải cách hành chính (CCHC).

Cụ thể, thời gian qua, lãnh đạo BQL đã chỉ đạo các phòng chức năng rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi, trách nhiệm của phòng rồi lập danh sách, xây dựng phương án đơn giản về thủ tục, thời gian. Kết quả là BQL đã đơn giản hoá được 86% các quy định liên quan đến TTHC, đặc biệt thời gian giải quyết các TTHC giảm xấp xỉ 50%, từ 378 ngày xuống còn 193 ngày.

Đơn cử, đối với thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, theo quy định thời gian cấp phép là 30 ngày làm việc, tuy nhiên khi chủ đầu tư nộp hồ sơ với đầy đủ các đầu mục thì sau đó, tối đa là 20 ngày, chủ đầu tư nhận được giấy phép. Tương tự với thủ tục cấp Giấy phép đầu tư, thời gian quy định là 15 ngày làm việc, song hồ sơ đúng, đủ thì chỉ từ 3-5 ngày là BQL tiến hành trao Giấy phép cho nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, BQL cũng đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động thường xuyên của Ban để giúp cho công tác điều hành được nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Cụ thể, trong lĩnh vực lao động, Ban đang thực hiện việc cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài qua hai hình thức là qua bộ phận Một cửa và qua mạng internet.

Theo quy định thời hạn tối đa trong cấp giấy phép lao động là 7 ngày, song trên thực tế, nhận thấy hồ sơ đã đúng, đầy đủ, Ban cấp giấy chỉ từ 2-3 ngày. Còn Giấy chấp thuận lao động cho người nước ngoài thì theo quy định là 15 ngày, song khi hồ sơ đầy đủ thì Ban chỉ giải quyết từ 3-5 ngày. Thậm chí, qua mạng thì thời gian giải quyết lại còn rút ngắn hơn do mọi thông tin được thực hiện quan email và tổ chức, cá nhân chỉ phải đến BQL một lần để nhận kết quả giải quyết.

Để hạn chế thấp nhất tỷ lệ hồ sơ quá hạn giải quyết, lãnh đạo BQL đã lựa chọn cán bộ nắm chắc nghiệp vụ, đủ năng lực hướng dẫn, giải thích và ứng xử theo hướng tích cực, thân thiện với  người dân và doanh nghiệp.

Tại bộ phận Một cửa, CBCC thực thi nhiệm vụ luôn đảm bảo nguyên tắc “hướng dẫn một lần” để không phát sinh phiền hà, tiêu cực  cho doanh nghiệp, công dân. Theo đó, việc hướng dẫn nhà đầu tư, công dân chỉ được thực hiện một lần và được thể hiện rõ trên văn bản, qua đó đã nâng cao trách nhiệm của đội ngũ CBCC trong tiếp nhận và giải quyết.

Tiếp đến đối với những kết quả mà các phòng chuyên môn của BQL đã hoàn thành thì sẽ được cập nhật trên hệ thống chung và các nhà đầu không phải bắt buộc thực hiện thêm công đoạn phô tô, công chứng, từ đó vừa giảm chi phí, vừa giảm thời gian đi lại cho doanh nghiệp.

Cũng từ đầu quý II-2019, BQL đã hoàn thành và thiết lập 28 TTHC và 16 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của UBND thành phố. Đồng thời đăng ký 19 TTHC thực hiện ở cấp độ 3,4 và 18 TTHC thực hiện trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến.

Sự nỗ lực, quyết tâm của cả tập thể đã được đền đáp, 9 tháng năm 2019, Bộ phận Một cửa của BQL Khu kinh tế Hải Phòng đã tiếp nhận 2.991 hồ sơ, trong đó có 2.973 hồ sơ mới và 18 hồ sơ từ năm trước chuyển tiếp sang. Đến thời điểm hiện tại, các phòng chuyên môn đã phối hợp giải quyết 2.877 hồ đúng thời hạn quy định; 1 hồ giải quyết quá hạn và 95 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết.

Không tự bằng lòng với kết quả hiện tại, trong thời gian tới, BQL sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm quản lý điều hành để nâng cao hiệu quả trong giải quyết TTHC, tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, công dân.

Kim Oanh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng: Tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí cho nhà đầu tư
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác