Print Thứ Tư, 17/07/2019 15:55

Song song với việc thực hiện thí điểm chuyển đổi một khu công nghiệp truyền thống sang khu công nghiệp sinh thái thì Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cũng bám sát mục tiêu thu hút đầu tư có chọc lọc của Chính phủ và thành phố.

 Khu CN Tràng Duệ thu hút nhiều dự án công nghệ cao

Đó là tập trung lựa chọn những dự án có công nghệ cao, tiên tiến tạo ra giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, đặc biệt là các dự án công nghiệp hỗ trợ cho các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn như LG, Vinfast, Flat… Đối với những dự án tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, Ban quản lý kiên quyết từ chối như các dự án dệt nhuộm, sản xuất giấy từ bột, tre nứa…

Trong thời gian tới, Ban quản lý tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, hướng dẫn các nhà đầu tư tìm hiểu về chính sách ưu đãi đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế. Đồng thời kết nối các nhà đầu tư đang hoạt động hiệu quả đầu tư thêm các dự án mới, tạo thuận lợi để các nhà đầu tư tiếp tục gắn bó, phát triển sản xuất kinh doanh tại Hải Phòng.

KO

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng: Tập trung thu hút các dự án công nghệ cao, tiên tiến
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác