Print Thứ Năm, 24/11/2022 11:40 Gốc

Sáng 24/11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, đồng chí Phạm Quốc Ka, Ủy viên Thành ủy, Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thành phố chủ trì cuộc họp Thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của HĐND thành phố và Thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố ban hành một số chính sách hỗ trợ tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023-2030. Tham dự có Ủy viên Ban Pháp chế HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo đó, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 của HĐND thành phố, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Pháp chế HĐND thành phố thẩm tra bãi bỏ 08 Nghị quyết của HĐND thành phố gồm:

1. Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 20/7/2020 của HĐND thành phố về việc lập lại trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và nếp sống văn minh đô thị;

2. Nghị quyết số 18/2001/NQ-HĐND ngày 28/4/2001 của HĐND thành phố về tiếp tục đẩy mạnh lập lại trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và nếp sống văn minh đô thị;

3. Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND ngày 18/7/2007 của HĐND thành phố về một số biện pháp cấp bách và cơ bản nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

4. Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 18/4/2008 của HĐND thành phố về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố đến năm 2010, định hướng 2020;

5. Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND thành phố về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố Hải Phòng bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

6. Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 29/3/2016 của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư công;

7. Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/20018 của HĐND thành phố về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, đèn pha chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo nâng cấp hè, đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố;

8. Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND thành phố quy định mức chi cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, Ban Pháp chế HĐND thành phố cũng thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố ban hành một số chính sách hỗ trợ tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023 – 2030.

Đồng chí Phạm Quốc Ka, Ủy viên Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Sau khi nghe ý kiến của các ngành, địa phương, đồng chí Phạm Quốc Ka, Ủy viên Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố hoan nghênh Sở Tư pháp, các Sở, ngành, địa phương đã tích cực chủ động rà soát bãi bõ các Nghị quyết nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với Hiến pháp, Pháp luật. Đồng chí đề nghị Sở Tư pháp phối hợp các sở, ngành, địa phương hoàn thiện, bổ sung, đánh giá chung kết quả thực hiện các Nghị quyết, trong đó nêu rõ lý do phải bãi bỏ, các giải pháp tiếp theo; hoàn thành trước ngày 30/11/2022, gửi về Ban Pháp chế HĐND thành phố tổng hợp. 100% các đại biểu dự họp thống nhất trình HĐND thành phố thông qua bãi bỏ 8 nghị quyết nêu trên. Đối với Đề án quy định một số chính sách hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023-2030, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Phạm Quốc Ka đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện đề án báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Pháp chế HĐND thành phố thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác