Print Thứ Hai, 03/04/2023 20:55 Gốc

Chiều 3/4, Ban Pháp chế HĐND thành phố họp thẩm tra nội dung trình Kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa XVI về dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND thành phố về mức chi thu nhập bình quân tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do thành phố quản lý. Đồng chí Phạm Quốc Ka, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố chủ trì cuộc họp.

Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND của HĐND thành phố được ban hành và triển khai từ tháng 7/2022, tuy nhiên phát sinh một số bất cập trong thực tiễn triển khai, chưa bao phủ hết diện được hưởng, chưa thể hiện rõ thời điểm áp dụng chính sách. Do đó, việc ban hành Nghị quyết sửa đổi là cần thiết nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý để các cơ quan chính quyền, Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội do thành phố quản lý thực hiện chi thu nhập bình quân tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và một số nhóm người chưa được hưởng thu nhập bình quân tăng thêm theo đúng mức chi được cơ quan có thẩm quyền quy định.

Quang cảnh cuộc làm việc.
Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tại cuộc làm việc.

Theo đó, Nghị quyết xây dựng mức chi thu nhập bình quân tăng thêm với cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở năng suất, hiệu quả làm việc nhằm bảo đảm tương xứng với năng suất lao động, khuyến khích, tạo động lực. Việc chi thu nhập bình quân tăng thêm gắn liền với cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả của khu vực hành chính công, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công.

Đồng chí Phạm Quốc Ka, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua nghe ý kiến của đại diện các sở, ngành, đơn vị, đồng chí Phạm Quốc Ka, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố đề nghị Sở Nội vụ, cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các ngành liên quan rà soát kỹ, không để thiếu diện được hưởng, nếu cần có thể tham vấn từ Bộ Nội vụ và các cơ quan chuyên môn của Trung ương, để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người được hưởng.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Pháp chế HĐND thành phố thẩm tra dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác