Print Thứ Bảy, 29/06/2019 16:46

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa XV, chiều 28/6, Ban Pháp chế HĐND thành phố thẩm tra các đề án: Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố; Cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đồng chí Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Quang cảnh cuộc họp

Nội dung Đề án Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố quy định cụ thể đối với: công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nước và nước ngoài; đào tạo, bồi dưỡng viên chức; mức chi thù lao giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên; khen thưởng học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc…

Đối với Đề án về nội dung cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế: thành phố khuyến khích, hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên 53 tuổi đối với nam và trên 48 tuổi trở lên đối với nữ đủ điều kiện hưởng chính sách tinh giản biên chế trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đối tượng thuộc trường hợp thôi việc ngay…

Tham gia vào nội dung các đề án, các đại biểu đề nghị Sở Nội vụ cần làm rõ căn cứ pháp lý xây dựng đề án; quy định cụ thể các khoản hỗ trợ thêm và so sánh mức hỗ trợ với các tỉnh, thành phố khác trong xây dựng cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế…

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Pháp chế HĐND thành phố thẩm tra các đề án trình kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa XV
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác