Print Thứ Năm, 30/09/2021 17:05 Gốc

Sáng 30/9, Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát tại UBND huyện Cát Hải về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Đồng chí Phạm Quốc Ka, Ủy viên Thành ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố chủ trì cuộc giám sát. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Lãnh đạo UBND huyện Cát Hải báo cáo tại cuộc làm việc.

Theo báo cáo của UBND huyện Cát Hải, trong năm 2021, số lượng đơn thư khiếu nại của nhân dân giảm so với năm 2020, nội dung vẫn tập trung vào lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng mức độ không quá phức tạp. Công tác tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu và tiếp thường xuyên của các cơ quan, đơn vị được duy trì và thực hiện tốt. Việc tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại được UBND huyện chỉ đạo thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định. 100% các đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện đều được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, đúng thời hạn quy định.

Tại cuộc làm việc, UBND huyện Cát Hải đề nghị thành phố kiến nghị với Thanh tra Chính phủ thống nhất 1 văn bản hướng dẫn tiếp nhận, xử lý đối với đơn nhận từ các nguồn; sớm ban hành các Thông tư quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, đảm bảo tính thống nhất, khả thi.

Đồng chí Phạm Quốc Ka, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố phát biểu tại cuộc làm việc.

Qua nghe báo cáo, ý kiến của các thành viên trong Đoàn công tác, đồng chí Phạm Quốc Ka, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố đánh giá cao những nỗ lực của UBND huyện Cát Hải trong việc giải quyết đơn thư, công tác tiếp công dân trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật, công tác quản lý nhà nước, nhất là công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng bởi đây là những lĩnh vực thường xuyên xuất hiện đơn thư, khiếu kiện kéo dài. Huyện cũng cần đa dạng hóa, đổi mới cách thức giải quyết đơn thư, tố cáo, tăng cường đối thoại, giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với các hộ dân, thường xuyên nắm bắt tình hình của cơ sở để kịp thời giải quyết những kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, đơn vị doanh nghiệp, bảo đảm nhanh gọn, đúng pháp luật. Cùng với đó, cần số hóa hồ sơ lưu trữ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng cán bộ tai bộ phận tiếp công dân…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát tại huyện Cát Hải về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác