Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:12

Chiều 8-8, nhằm đánh giá thực trạng công tác xây dựng cơ quan sau 5 năm ngày tái lập (2013- 2018), thống nhất các giải pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, Ban Nội Chính Thành ủy tổ chức tọa đàm “Xây dựng Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng vững mạnh toàn diện”. Các đồng chí: Đặng Bá Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương; Nguyễn Đức Luân, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Ban Nội chính Trung ương) đồng chủ trì hội nghị.


Đồng chí Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy phát biểu tại hội nghị.

Dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội chính Thành ủy, Tỉnh ủy Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình; các đồng chí nguyên lãnh đạo, chuyên viên Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng; tập thể cán bộ, chuyên viên Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng.

Tại tọa đàm, các đại biểu đánh giá, hoạt động nổi bật của Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng là tham mưu kịp thời giúp Thành ủy cụ thể hóa các văn bản của trung ương đạt hiệu quả cao; hướng dẫn kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ quan nội chính bài bản, sắc nét, chất lượng, cụ thể; xây dựng nền nếp, kỷ luật, lề lối làm việc, tạo sức mạnh cho đơn vị qua việc xây dựng các quy chế hoạt động; hoàn thiện hệ thống quy trình, quy định về công tác nghiệp vụ bằng việc đi trước cả nước về xây dựng Quy chế công tác địa bàn của cán bộ; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo phong trào thi đua thiết thực nhờ chủ động xây dựng tiêu chí cán bộ, công chức, chấm điểm và đánh giá hiệu quả công tác chuyên môn đối với tập thể và chuyên viên…

Các đại biểu Ban Nội chính các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thái Bình, Quảng Ninh và Hải Phòng thảo luận chung quanh các vấn đề: những hạn chế vướng mắc, khó khăn trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, về thẩm quyền trong công tác tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, về năng lực công tác chuyên môn của đội ngũ cán bộ, chuyên viên cơ quan như: một số đồng chí chưa nắm vững chức năng, nhiệm vụ, chưa hiểu rõ trách nhiệm công tác được giao; khả năng nghiên cứu hồ sơ vụ việc, nắm tình hình, phát hiện vấn đề tham mưu; chương trình công tác cá nhân, kế hoạch nghiên cứu đề xuất xử lý và những vướng mắc, khó khăn về tổ chức biên chế cơ quan, nhất là trong điều kiện tinh giản biên chế…

Từ đó, các đại biểu đưa ra các giải pháp cụ thể khắc phục như: nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chú ý vấn đề cán bộ đầu vào đạt tiêu chuẩn, trong tiêu chuẩn chung có tiêu chuẩn riêng ở từng vị trí…Việc đánh giá hiệu quả công tác các cán bộ nên phát huy việc chấm điểm. Về vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu với cấp ủy Đảng các cấp về công tác nội chính, các đại biểu cho rằng cần bổ sung các cán bộ có quan điểm chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ và kinh nghiệm thực tiễn, có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, dự báo, phát hiện vấn đề mới cho các cơ quan tham mưu của cấp ủy về lĩnh vực nội chính. Cần tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc cụ thể trên lĩnh vực nội chính; báo cáo, đề xuất cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ án, vụ việc phát sinh hoặc các vụ việc còn vướng mắc giữa các ngành và quy định của pháp luật. Chú ý nghiên cứu, phân công hợp lý các đồng chí trong Thường trực cấp ủy theo dõi, chỉ đạo công tác nội chính theo hướng đồng chí Bí thư cấp ủy lãnh đạo toàn bộ công tác nội chính của cấp ủy để bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả, đồng bộ; cải tiến, nâng cao chất lượng triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác nội chính; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ có sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động đã đề ra, không ngừng bổ sung, xây dựng mới, hoàn thiện phương án xử lý các tình huống có thể nảy sinh trong công tác nội chính, nhất là trong lĩnh vực an ninh – chính trị….

Báo Hải Phòng 08/08/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Nội Chính Thành ủy  Tọa đàm tìm giải pháp xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác