Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:26

Sáng 28-6, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố thẩm tra dự thảo nghị quyết, đề án, tờ trình trình kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa 15. Đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cùng dự.


Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo các nội dung được giao chủ trì gồm: Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2016; Nghị quyết về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng; Nghị quyết về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị sử dụng ngân sách địa phương.

Nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết cơ bản được các đại biểu tham dự nhất trí cao. Các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia ý kiến làm rõ hơn về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố; làm rõ một số vấn đề về khái niệm, phạm vi điều chỉnh và đề nghị cần được quy định cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ trong dự thảo Nghị quyết. 

Đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đề nghị Sở Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của đại biểu để tổng hợp, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Nghĩa Hiệp – Báo Hải Phòng 28/6/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố họp thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp thứ 7
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác