Print Thứ Ba, 06/07/2021 11:04 Gốc

Ngày 5/7, UBND thành phố có Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế thành phố Hải Phòng.

Quyết định áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng, không bao gồm các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư. Người đứng đầu đơn vị y tế công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của đơn vị mình theo quy định.

Giám đốc Sở Y tế, Tổ chuyên gia thẩm định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị y tế chuyên dụng và các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc thành phố quản lý chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ đề nghị phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dụng; các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, trang thiết bị y tế chuyên dùng phải bảo đảm hiện đại, phù hợp thực tế.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2021.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban hành Quyết định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác