Print Thứ Sáu, 04/12/2020 09:23 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định 3635 phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Vĩnh Bảo.

Theo đó, tổng số dự án, công trình bổ sung kế hoạch sử dụng đất gồm 19 dự án, công trình; diện tích đất quy hoạch thực hiện các dự án, công trình là 8,32ha.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn huyện Vĩnh Bảo và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục, hồ sơ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất theo Nghị quyết của HĐND thành phố và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, đảm bảo các quy định của pháp luật; cập nhật diện tích đất thực hiện các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vĩnh Bảo theo quy định.

Hướng dẫn huyện thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rà soát, loại bỏ khỏi danh mục những dự án không đủ điều kiện, đảm bảo việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định của pháp luật.

Đối với huyện Vĩnh Bảo, chủ động cập nhật, chỉnh lý số liệu các loại đất biến động do thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Thùy Chi

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban hành Quyết định bổ sung Kế hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Bảo năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác