Print Thứ Ba, 03/03/2020 14:26 Gốc

Theo Quy định về việc quản lý, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng do UBND TP vừa ban hành mới đây, thành phố sẽ không phát sinh thêm lối đi tự mở qua đường sắt, đồng thời tất cả lối đi tự mở qua đường sắt quốc gia trên địa bàn phải được lập hồ sơ quản lý và tổ chức theo dõi theo lộ trình quy định.

UBND TP phân cấp cho UBND cấp huyện lập hồ sơ quản lý và tổ chức theo dõi lối đi tự mở qua đường sắt, thực hiện các biện pháp kiềm chế, ngăn chặn phát sinh mới. Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt, quản lý đường sắt có trách nhiệm cung cấp các tài liệu liên quan, chủ động phối hợp địa phương trong quá trình lập hồ sơ theo dõi, quản lý.

Cũng theo quy định này, việc thu hẹp, giảm dần tiến tới xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở qua đường sắt phải bảo đảm về ATGT đường bộ, đường sắt, đồng thời phải có phương án giao thông thay thế để bảo đảm sự đi lại thuận tiện cho người dân. Việc đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ như đường gom, đường ngang hoặc nút giao thông khác mức để xóa bỏ các lối đi tự mở cần tuân thủ đúng theo quy định của Luật Đường sắt.

Tại quy định này, UBNDTP khuyến khích việc UBND TP phân cấp cho UBND cấp huyện lập hồ sơ quân lý và tố chức theo dõi lối đi tự mở qua đường sắt xây dựng đường gom, xây dựng đường ngang, nút giao khác mức để xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt. Theo đó căn cứ mật độ lưu lượng giao thông, các điều kiện về kinh tế kỹ thuật và các điều kiện khác tại địa phương để quyết định về thiết kế của đường gom. Đối với việc xây dựng đường ngang, yêu cầu vị trí xây dựng phải phù hợp với quy hoạch hệ thống giao cắt giữa đường sắt với đường bộ trên mạng đường sắt Việt Nam và phải đáp ứng các điều kiện quy định của Bộ Giao thông vận tải, ưu tiên xây dựng đường ngang tại các vị trí lối đi tự mở là đường trục chính của huyện, xã hoặc tại các vị trí không thể xây dựng đường gom.

http://congan.haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban hanh Quy định về quản lý, xoá bỏ lối đi tự mở qua đường sắt quốc gia trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác