Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:08

UBND thành phố vừa có Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố. 

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Thông và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ vào quy hoạch, chương trình, kế hoạch của Chính phủ; mục tiêu định hướng phát triển kinh tế – xã hội của thành phố; các văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông để xây dựng dự thảo Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hàng năm của thành phố, trình UBND thành phố; cung cấp thông tin chính thức về thành phố; cung cấp thông tin quảng bá hình ảnh thành phố; cung cấp thông tin giải thích, làm rõ; hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của thành phố; xuất bản phẩm phục vụ công tác thông tin đối ngoại.

Là cơ quan quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan báo chí và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố.

Quy chế cũng quy định trách nhiệm cụ thể của Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND thành phố, Sở Tài chính, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong công tác phối hợp quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại. Các nội dung phối hợp quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại quy định trong quy chế: xây dựng chương trình, đề án, dự án hoạt động thông tin đối ngoại, dự toán ngân sách; triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại; kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thông tin đối ngoại.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác