Print Thứ Ba, 23/02/2021 11:46 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 22/2/2021 về Quy chế phối hợp kiểm soát nghề cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Công an thành phố, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban các quận, huyện ven biển và các đơn vị có liên quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Mục đích là nhằm đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ phối hợp giữa các cơ quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Nguyên tắc phối hợp bao gồm:

Tập trung, thống nhất chỉ huy, chỉ đạo, điều hành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan đơn vị.

Kịp thời, thiết thực, hiệu quả đảm bảo sự bình đẳng, đoàn kết, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Có trách nhiệm bảo vệ, giữ bí mật về lực lượng, phương tiện, tài sản được giao, biện pháp nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị phối hợp.

Vui lòng tải tập tin tại đây: Quyết định số 535

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát nghề cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác