Print Thứ Hai, 06/01/2020 10:40 Gốc

UBND thành phố có Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 02/01/2020, Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Hải Phòng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1399/QĐ-CT ngày 25/6/2015 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Hải Phòng.

Theo đó, cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố, số 15, đường Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Thành ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng.

Thời gian tiếp công dân: Tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần): Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. Trường hợp có sự thay đổi về thời gian làm việc theo quy định của cơ quan có thẩm quyền thì thực hiện theo quy định đó.

Cuộc Tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng.

Lịch tiếp công dân: Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân định kỳ vào một ngày nhất định trong tháng tại Trụ sở Tiếp công dân (nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết, ngày nghỉ bù theo quy định thì sẽ có thông báo thay đổi thời gian cụ thể). Chủ tịch UBND thành phố giao Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND thành phố. Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố được niêm yết tại Trụ sở Tiếp công dân và đăng trên Cổng Thông tin điện tử thành phố.

Nội quy cũng quy định rõ đối với người tiếp dân; đối với công dân đến trụ sở tiếp công dân và các trường hợp từ chối tiếp công dân.

Bấm vào đây để xem chi tiết Nội quy.

Lê Ngọc

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác