Print Thứ Sáu, 03/01/2020 11:20 Gốc

Ngày 31/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2323 về Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0.

Khung kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 được xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng phát triển Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số; bổ sung các nguyên tắc xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử; bổ sung định hướng phát triển Chính phủ điện tử của quốc gia; bổ sung khái niệm về Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh; bổ sung các mô hình tham chiếu.

Cùng với đó, Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 còn cập nhật một số nội dung về các xu thế phát triển công nghệ như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn…; thống nhất sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng làm hạ tầng truyền dẫn trong Chính phủ điện tử Việt Nam; bổ sung nội dung về an toàn thông tin mạng…

Nội dung chi tiết vui lòng tải văn bản tại đây: Quyết định số 2323

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác