Print Thứ Bảy, 12/08/2023 10:05 Gốc

UBND thành phố vừa có Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng.

Theo đó, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 28/8/2023, riêng đối với lớp 1, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 21/8/2023. Tổ chức khai giảng, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường vào ngày 05/9/2023.

Học kỳ I: Bắt đầu từ ngày 06/9/2023 đến trước ngày 15/01/2024. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 18 tuần thực học; đối với giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT). Trong đó, Lớp 9 cấp THCS và Lớp 12 cấp THPT có 16 tuần thực học; Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8 cấp THCS và Lớp 10, Lớp 11 cấp THPT có 18 tuần thực học.

Học kỳ II: Bắt đầu từ ngày 16/01/2024 đến trước ngày 25/5/2024. Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 17 tuần thực học; đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT); Lớp 9 cấp THCS và Lớp 12 cấp THPT có 16 tuần thực học; đối với Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8 cấp THCS và Lớp 10, Lớp 11 cấp THPT có 17 tuần thực học.

Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2024. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31/7/2024.

Đối với các Kỳ thi và xét tốt nghiệp: thi chọn học sinh giỏi quốc gia (theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo); thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo); thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo); xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2024; tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025 hoàn thành trước ngày 31/7/2024.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè, hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm, để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

UBND thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào tình hình cụ thể để quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù theo quy định; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học; thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định tại Điều 1 của Quyết định này để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong trường hợp ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các trường hợp đặc biệt phát sinh trước khi thực hiện.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch khai giảng và tình hình tổ chức khai giảng năm học 2023 – 2024 của các ngành học, cấp học trước ngày 10/9/2023; báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 31/01/2024; báo cáo tổng kết năm học 2023 – 2024, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học 2023 – 2024 trước ngày 25/6/2024.

Tài liệu chi tiết đính kèm: Quyết định số 2400/QĐ-UBND.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác