Print Thứ Năm, 04/04/2019 07:54

Theo Kế hoạch phát triển thông tin năm 2019 do UBND thành phố vừa ban hành, có gần 20 nội dung liên quan đến nhiệm vụ phát triển thông tin thành phố như: đầu tư phát triển, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị bảo đảm duy trì hoạt động phát thanh; phủ sóng kênh truyền hình THP tại 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; tuyên truyền phổ biến, cung cấp thông tin, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của người dân về việc thực hiện quản lý nhà nước của ngành, địa phương trên Cổng thông tin điện tử cơ quan hành chính nhà nước; kiểm tra rà soát, nâng cấp Cổng thông tin điện tử thành phố và các Cổng thành phần; triển khai Cổng thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ; xuất bản các ấn phẩm phục vụ công tác thông tin tuyên truyền…

Việc triển khai Kế hoạch phát triển thông tin thành phố Hải Phòng nhằm quán triệt, phổ biến việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hoặc lồng ghép nội dung vào các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói chung và của ngành, địa phương nói riêng.

Trâm Bầu

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Ban hành Kế hoạch phát triển thông tin thành phố Hải Phòng năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác